Brancheverenigingen roepen overheid op tot focus in Techniekpact

De afgelopen jaren hebben overheid, scholen en bedrijven met elkaar geïnvesteerd in het Techniekpact. Techniekpact helpt de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen. De verschillende brancheverenigingen roepen de overheid nu op tot focus.

Brancheverenigingen roepen overheid op tot focus in Techniekpact
Foto: FME

Koninklijke Metaalunie, FME, Techniek Nederland, Bouwend Nederland en BOVAG stellen dat de knelpunten die in 2013 al werden geïdentificeerd voor het Techniekpact nog steeds actueel zijn. De instroom in het technisch onderwijs is nog steeds te laag, het aandeel meisjes/vrouwen en mensen met een migratieachtergrond in technisch onderwijs en in technische banen blijft laag, de aantrekkelijkheid van het technisch beroepsonderwijs is onvoldoende. Tegelijk groeit de vraag naar technisch opgeleiden sterk, ook buiten de technische sectoren.

De brancheverenigingen denken dat er meer bereikt kan worden met het Techniekpact wanneer er meer focus wordt aangebracht. Zij vragen de overheid om vanaf 2021 de focus te leggen op de volgende drie thema’s:

  • Zorg voor meer diversiteit in de techniekopleidingen
  • Duurzaam investeren in techniek en technologie in het funderend onderwijs
  • Faciliteer en stimuleer de inzet van hybride docenten

Daarnaast vragen de brancheverenigingen het kabinet om de BBL nog belangrijker te maken bij het opleiden van jonge mensen en in de begeleiding van werk naar werk. Hiervoor willen zij dat de subsidie praktijkleren wordt vastgezet op het bedrag van 2700 euro per student/bedrijf per jaar. Dat houdt in dat deze subsidiepot mee moet kunnen groeien met het aantal BBL-studenten. Dat leidt tot zekerheid en bestendigheid van deze opleidingsroute.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *