Blog Rolf Elling: Vraag&Aanbod bestaat 125 jaar

Foto van: Rolf Elling
Geschreven door Rolf Elling

Geluk, gezondheid en goede business gewenst voor 2023. Laten we er met zijn allen een goed en succesvol jaar van maken. In deze eerste column van 2023 wil ik graag even stil staan bij een toch wel heel bijzondere gebeurtenis die verder op in dit jaar zal plaatsvinden. Vraag&Aanbod bestaat in 2023 maar liefst 125 jaar.

In 1898 startte Aebele Kluwer met deze wekelijks verschijnende krant. Het betekende de start van een enorme expansie van het uitgeefconcern Kluwer, nu beter bekend als Wolters Kluwer. In 1987 fuseerde Kluwer met de uitgeverij Wolters-Samsom. Het bedrijf is uitgegroeid naar een concern met ruim 19.000 werknemers en realiseert een omzet van bijna 5 miljard euro.

Vraag&Aanbod verkaste van Wolters Kluwer naar Ten Hagen & Stam om vervolgens onderdeel te worden van MYbusinessmedia Holding, een uitgeverij met business-to-business uitgaven voor de industrie vanuit Deventer. 

Met een wekelijkse oplage van tienduizend exemplaren ging Kluwer in mei 1898 van start met Vraag en Aanbod. Een gratis advertentieblad voor de industrie in Nederland. Aanvankelijk liep het blad – in zijn eigen woorden – ‘verbazend slecht’, maar na enkele jaren werd het de kurk waarop zijn uitgeverij dreef. De in Vraag&Aanbod gehanteerde formule van advertenties in samenhang met praktische informatie bleek uitstekend te werken bij het veroveren van de industriële markt.

De uitgave evolueerde. Uiteraard. En de uitgave ging – en gaat – met de tijd mee. Ook nu, anno 2023, is het nog steeds een uitgave waarin veel praktisch informatie staat voor de Nederlandse maakindustrie.

We gaan er een feestje van maken en u bent welkom. Wordt dus vervolgd.

Rolf Elling, hoofdredacteur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *