Belastingplan 2021: economische groei stimuleren

In het pakket Belastingplan 2021 staan extra maatregelen om economische groei in deze coronacrisis te stimuleren. Tegelijkertijd biedt het kabinet ook perspectief voor de periode daarna.

Belastingplan 20221: economische groei stimuleren
Foto: Rijksoverheid / Ministerie van Algemene Zaken

Zo wordt de huidige steun aan bedrijven, zelfstandigen en wekenden vanaf 1 oktober met negen maanden verlengd. Hiermee moeten minder banen verloren gaan, tegelijkertijd wordt er geld geinvesteerd om mensen te helpen bij het vinden van ander werk. Zo betalen werkgevers voortaan geen loonheffing meer voor scholingskosten gemaakt ná het beëindigen van het dienstverband.

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting vanaf 2021, de baan gerelateerde investeringskorting (BIK). Als bedrijven een investering doen, zoals de aankoop van een nieuwe machine krijgen ze een korting die ze kunnen verrekenen via de loonheffing. Details van de regeling worden nog verder uitgewerkt.  De verlaging van het lage Vpb-tarief van 16,5 naar 15 procent gaat wel door. Bovendien gaan meer mkb-bedrijven in de komende jaren dit lagere tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot 245.000 in plaats van 200.000 euro. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar 395.000 euro.

Verder worden de afspraken uit het regeerakkoord doorgezet, wat onder andere inhoudt dat maatregelen om de uitstoot van CO2 en stikstof omlaag te brengen door gaan.

Belastingen ondernemers

De zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd. Het kabinet compenseert dit, zodat de meeste zelfstandigen er volgend jaar nog steeds op vooruit gaan (arbeidskorting en wijziging inkomstenbelasting). Het kabinet bouwt de zelfstandigenaftrek sneller en sterker af, bovenop de stappen die vorig jaar al zijn ingezet. Vanaf volgend jaar wordt de aftrek jaarlijks verlaagd; totdat deze in 2036 uitkomt op 3.240 euro. Dit was oorspronkelijk 5.000 euro in 2028. Hiermee worden de verschillen in belastingdruk tussen werknemers en zelfstandigen verminderd. 

Multinationals zullen eerlijker worden belast, met oog voor het vestigingsklimaat. Nu kan het gebeuren dat bedrijven die in Nederland winst maken hier geen belasting betalen dankzij verrekening van verliezen of van bepaalde aftrekposten. Juist in economisch zware tijden is het belangrijk dat sommige bedrijven niet méér mogelijkheden hebben om hun belastingdruk te verlagen dan andere. Dit wordt daarom aangepakt met twee maatregelen uit het advies van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals (Commissie Ter Haar), namelijk het beperken van het verrekenen van verliezen bij bedrijven per 2021 en het aanpakken van zogenaamde informeel kapitaalstructuren.

De eerder aangekondigde verlaging van het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gaat niet door, waardoor dit tarief op 25 procent blijft. Zo creëert het kabinet financiële ruimte om juist nu de economie te versterken.

Het wetsvoorstel liquidatie- en stakingsverliesregeling is naast het Belastingplan 2021 op Prinsjesdag ook naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee komt per 2021 een einde aan het onbeperkt aftrekken van bepaalde verliezen in Nederland bij het beëindigen van bedrijfsactiviteiten in het buitenland.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën: ‘Juist in een crisis is het belangrijk de blik op de toekomst vast te houden. Daarom nemen we met dit Belastingplan maatregelen voor nu én voor later, zodat we met een eerlijker en groener belastingstelsel uit de crisis komen. Multinationals gaan bijvoorbeeld een eerlijker aandeel belasting betalen. Voor kleine bedrijven met weinig winst verlagen we de tarieven. Ook vergroenen we de belastingen met een CO2-heffing, waarmee we bedrijven in de industrie stimuleren de CO2-uitstoot te verminderen.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *