Arbeidsproductiviteit hoger in 2021

De arbeidsproductiviteit van de commerciële sector is in coronajaar 2021 met 2,8 procent toegenomen ten opzichte van 2020. Dit is de grootste toename in 21 jaar. In vergelijking met 2019 lag de arbeidsproductiviteit in 2021 0,7 procent hoger. In de zorg en de industrie nam de arbeidsproductiviteit het hardst toe, in de sector cultuur, recreatie en overige diensten nam de arbeidsproductiviteit juist af. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De arbeidsproductiviteit is de toegevoegde waarde per gewerkt uur. In ontwikkelde economieën is de toename van de arbeidsproductiviteit op de lange termijn de belangrijkste bron van economische groei. In 2021 nam de toegevoegde waarde van de commerciële sector toe met 6,1 procent, terwijl het aantal gewerkte uren met 3,1 procent toenam. Dit resulteerde samen in een flinke stijging van de arbeidsproductiviteit (2,8 procent). De commerciële sector omvat alle bedrijfstakken behalve de overheid, het onderwijs en de handel van onroerend goed inclusief eigen woningbezit. De omvang bedroeg 80 procent van de totale toegevoegde waarde in 2021.

De bijdrage aan de toename van de productiviteit was het grootst in de zorg en de industrie. Beide bedrijfstakken hadden te maken met een licht negatief verschuivingseffect. In de industrie omdat het aandeel in de totale gewerkte uren van deze gemiddeld productievere bedrijfstak afnam, in de zorg omdat het aandeel in de gewerkte uren van deze gemiddeld minder productieve bedrijfstak juist toenam. Daar staat tegenover dat beide sectoren een sterke groei van de arbeidsproductiviteit binnen de eigen bedrijfstak hadden. Daardoor droegen zij uiteindelijk per saldo flink positief bij aan de toename van de arbeidsproductiviteit in de commerciële sector als geheel.

Wanneer een bedrijfstak productiever is dan gemiddeld en het aandeel daarvan in het totaal aantal gewerkte uren toeneemt is er sprake van een positief verschuivingseffect, wanneer het aandeel van een gemiddeld productievere bedrijfstak afneemt is het verschuivingseffect negatief. Voor een minder productieve bedrijfstak dan gemiddeld zijn deze relaties tegenovergesteld. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.