Zonder problemen in de olie met hightech emulsiebeheer

Foto van: Rolf Elling
Geplaatst door Rolf Elling

Algemeen directeur en eigenaar Xavier Keulen-Thomassen van KSM, dat actief is op het gebied van smering en onderhoud, is er stellig van overtuigd: ‘De maakindustrie in Nederland kan nog veel geld verdienen door een veel betere controle van emulsies in de bewerkingsmachines.’

Zonder problemen in de olie met hightech emulsiebeheer
Xavier Keulen-Thomassen: ‘Op het vlak van smering en onderhoud bewerkingsmachines valt nog veel te verdienen.’

We hebben dan ook onze aanpak en werkwijze aangepast en toegespitst op de dagelijkse praktijk van de maakindustrie. Zo leveren we niet alleen de smeermiddelen, maar doen veel meer dan dit alleen.’

Compleet smeerplan

‘Naast het leveren van de producten geven we advies en ondersteuning. Maar hierbij blijft het niet. We benaderen het ook vanuit het totale proces, het opstellen van een geheel en compleet smeerplan inclusief meetapparatuur. Hiermee creëren we voor onze klantenkring veel meer een rol als partner. Het onderhoudsbewustzijn in de maakindustrie moet en kan omhoog. Op het vlak van onderhoud is er bij veel maakbedrijven nog een besparing mogelijk van zo’n dertig procent’, stel hij onomwonden vast.

Inventarisatie

Maar om dit te bereiken moet er wel aan diverse voorwaarden worden voldaan. En dit hebben ze bij KSM nu, na een periode van inventarisatie en een goede indruk van de werkwijze binnen het onderhoud bij de bedrijven, nu helder voor ogen.

Zonder problemen in de olie met hightech emulsiebeheer
Door het handige cardridge-systeem is de eMonitor een oplossing die ook haalbaar is voor het mkb.

Welke behoefte

Om nu een goed beeld te krijgen van de onderhoudsaspecten, is hieraan voorafgaand onder de klantenkring van KSM een enquête gehouden om te kijken waar de klanten nu behoefte aan hebben. Deze is opgezet en uitgevoerd door OpEx manager Reinier van Berge Henegouwen van KSM. ‘We hebben geïnventariseerd waar nu de knelpunten bij de maakbedrijven liggen. Met de resultaten van de waslijst aan vragen bleek al snel dat de smeermiddelen, de emulsies die gebruikt worden in de bewerkingsmachines eigenlijk een ondergeschoven kindje is. En juist op dit vlak is er nog veel te winnen. We zien bij de maakbedrijven nog veel te vaak dat de emulsies of oliën worden bijgevuld met een gieter of jerrycan. Tja, dat is wat ons betreft, vragen om problemen. Een goede en continue meting van de emulsies is van groot belang. Hiermee spoor je vroegtijdig afwijkingen die machines en processen schade kunnen berokkenen, op.’ Dit weet hij ook vanuit de praktijk. ‘We kregen enige tijd geleden een vraag over een kapotgelopen tandwiel. Dit zou mede en vooral zijn veroorzaakt door de olie. Uiteraard heel vervelend en we hebben dan ook een afspraak met dit bedrijf gemaakt om dit nader te bekijken. Het ging om een bedrijf dat actief is op het gebied van rubberrecycling. We hebben alle parameters onderzocht en hieruit bleek dat de operator niet zo goed op de hoogte was van de effecten van de toegepaste emulsie. Hier moest gewoon beter op worden gelet. In ieder geval heeft een betere bewaking hiervan ertoe geleid dat de standtijd van het tandwiel fors is verlengd. Zo zie je dus hoe bepalend dit kan zijn.’

Bij KSM zijn ze verdergegaan en hebben inmiddels een systeem gelanceerd waarmee de emulsie en olie in de machines worden bewaakt. ‘We werken volgens de RCL-methode. Dit staat voor Reliability Centered Lubrication. Na een gedegen inventarisatie wordt er een plan van aanpak opgesteld waarin ons totaalpakket aan smeermiddelen, diensten, apparatuur en software worden afgestemd op elk bedrijf.’

Nieuwe loot

‘We hebben, samen met een Zwitserse partner, nu een systeem ontwikkeld en laten maken, waarbij alle parameters van de olie of emulsie worden gecontroleerd en hiermee wordt de ‘algemene gezondheid’ van de machine bewaakt. Het is een unit waarbij indien nodig er druppelsgewijs wordt bijgevuld. Dit conditiemeetsysteem is een afgeleid vanuit de automotive industrie waar hele grote units staan zoals bijvoorbeeld bij de Volkswagen-fabriek in Duitsland. Nu is er dus een veel kleinere variant die betaalbaar is en kan worden ingezet voor het emulsiebeheer van het machinepark in de Nederlandse maakindustrie. We hebben dit in een nieuwe bv, OpEx maint, ondergebracht en vanaf afgelopen zomer hebben we bij diverse klanten een pilot geplaatst.

Met aantoonbare resultaten. Op het vlak van minder slijtage van gereedschappen, op het vlak van minder vervuiling van de machine en schonere werkstukken. ‘Dit zijn de concrete resultaten bij onze pilots.’

Zonder problemen in de olie met hightech emulsiebeheer
De eMonitor meet volautomatisch de conditie van de koelvloeistof en corrigeert waar nodig.

OpEx maint

Binnen de nieuwe loot OpEx maint krijgen gebruikers geheel inzicht in de processen en stromen. De unit meet met sensoren en alle data worden verzameld en zijn online uit te lezen en te monitoren. ‘We krijgen dus volledig inzicht in het emulsiebeheer van de machines. Deze kunnen we op afstand inzien en waar nodig oplossingen aandragen voor smering en onderhoud. Ook geven de gegevens trends aan waarmee duidelijke signalen naar voren komen over de algehele toestand van de machine. En waar nodig moet worden bijgesteld om de conditie te verbeteren.’

Het is een hightech emulsiebeheersysteem geworden waarbij de gebruikers heel veel informatie krijgen over de emulsies, oliën, concentraties water versus olie en de prix, de geleidbaarheid, weerstand van de emulsie. En vanuit deze metingen kunnen veel problemen in een vroegtijdig stadium worden geëlimineerd.