Netwerk Internationaal Ondernemen wijst de weg

De website internationaalondernemen.nl is een initiatief van het Netwerk Internationaal Ondernemen (NIO), een zelfstandig overlegorgaan van handelsbevorderende organisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In het NIO hebben de volgende organisaties zitting: Fenedex, FME, ING (namens de banken), Konink­lijke Metaalunie, KvK Nederland, MKB-Nederland, NCH, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en VNO-NCW.

De site fungeert als webportaal voor internationale ondernemers in Nederland en wil de rijke hoeveelheid informatie die bij de deelnemende organisaties beschikbaar is ontsluiten. De agenda op deze site geeft daarnaast een totaaloverzicht van alle relevante activiteiten van organisaties die zich bezig houden met de bevordering van het internationaal ondernemen en staat open voor aanmeldingen van derden.

Tenslotte is de site een communicatieplatform voor de Dutch Trade Board (DTB), een publiek-privaat samenwerkingsverband dat werkt aan het versterken van de positie van Nederlandse ondernemingen in het buitenland. Daarbij wordt het onder meer gevoed door informatie uit het Netwerk Internationaal Ondernemen. De DTB heeft vier focuslanden (Brazilië, India, Rusland en Turkije) aangewezen, waarop overheid en bedrijfsleven de handen ineen hebben geslagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *