Innovatica moet zorgen voor frisse instroom

Foto van: Rolf Elling
Geplaatst door Rolf Elling

Vier installatie- en elektrotechnische bedrijven, het ROC Twente en Remo in Rijssen hebben zich gebogen over een nieuw te starten opleiding op bbl-niveau. Het project en de paraplu waaronder de opleiding valt, kreeg de naam Innovatica mee.

Anco Bank (rechts) is aangesteld om, samen met Gerrit Schalk, de Innovatica-opleidingstak op te zetten. (Foto: Rolf Elling)

‘We constateerden dat de disciplines installatietechniek en elektrotechniek steeds dichter naar elkaar groeien wat betreft de toegepaste technieken. Er is veel overlap in de werkzaamheden. Samen met het bedrijfsleven, installateurs, en het ROC Twente hebben we gekeken hoe we hieraan invulling kunnen geven. Dit resulteerde in een nieuwe, in modules opgebouwde, bbl-opleiding. Tegelijkertijd hebben we besloten om deze opzet in te dienen voor het beste MKB!Idee 2019. Dit resulteerde in een subsidie van 200.000 euro. Dit bedrag wordt volledig ingezet om deze nieuwe opleiding verder te ontwikkelen en te vervolmaken. De eerste modules binnen deze opleiding start in 2020.’

Onvoldoende kennis

Gerrit Schalk is directeur bij Remo en een praktijkman in hart en nieren. ‘We hebben twee jaar geleden al vastgesteld dat het aantal vacatures in de installatiebranche stijgt terwijl het aantal bbl-leerlingen afneemt. Daarnaast spelen er allerlei nieuwe technologisch ontwikkelingen binnen de klimaat- en energietransitie. Er is onvoldoende kennis bij mkb-bedrijven over de toepassing van innovatieve energiesystemen en -technieken. Door onze nieuwe opleiding moet de instroom van goed opgeleide nieuwe medewerkers in de installatiebranche voor mkb-bedrijven wordt vergroot. Het zijn actuele en aantrekkelijke opleidingsmodules in praktijkgerichte leeromgevingen. We doen dit ook omdat op de reguliere opleidingen geen ruimte is om dergelijke combi opleiding te gaan opstarten.’

inno
Foto: Rolf Elling

Aantrekkelijk

De opleiding is in modules opgezet en is voor een gedeelte op afstand te volgen zodat de opleiding toegankelijk en aantrekkelijk is voor jongeren, huidige installateurs, zij-instromers en werkzoekenden (waaronder ook statushouders). Er zijn in totaal zes modules en deze vallen onder de drie jarige bbl-opleiding. De modules zijn los van elkaar te volgen en zijn toegespitst op de onderdelen huisinstallaties, warmtepomp installaties, warmte installaties/systemen, luchtbehandeling, zonnewarmte systemen en internet of things.

Drie modules starten in 2020. Dit zijn de huisinstallaties, warmte- en koude overdracht. ‘Denk hierbij bijvoorbeeld aan de warmtepomptechnieken en zonnepanelen.’

Inhoud

Anco Bank is aangesteld om, samen met Schalk, de Innovatica-opleidingstak op te starten, inhoud te geven en te doceren. ‘Zo gaan we doceren vanuit gereed product. Dit is totaal anders dan de andere opleidingen die we verzorgen. We gaan bijvoorbeeld een badkamer inrichten met de allernieuwste technologieën die nu op de markt zijn. Hiermee kunnen de leerlingen ontdekken wat er allemaal is en dan gaan ze terug naar de basis om de toegepaste installaties te leren kennen en te kunnen installeren.’

Remo heeft hiervoor nieuwbouwplannen ter grootte van 2.500 vierkante meter ingediend en deze moeten gerealiseerd zijn in 2021. Tot die tijd wordt er ruimte gecreëerd in het huidige pand.

‘We zijn op weg, maar er moet nog veel gebeuren. Veel inhoudelijke kennis voor de modules moet nog worden aangescherpt en uitgediept. Uiteraard moet het allemaal voldoen aan de wettelijke eisen.’