Belgische kunststof- en rubbersector klaar voor groei

Met een omzet van 7,4 miljard euro en 23 duizend werknemers zijn de Belgische kunststof- en rubberverwerkers het jaar 2015 voorzichtig optimistisch ingestapt. Deze sector laat zich kenmerken door innovatie en een hoog exportpercentage.

Als typische mkb-sector zetten kunststofverwerkers verder in op producten met een grote toegevoegde waarde en een kleine ecologische voetafdruk.


Behalve de energie- en arbeidskosten, zijn ook de beschikbaarheid van grondstoffen en de bijbehorende grondstofprijzen bepalend voor deze industrietak. Federplast, de Belgische Vereniging van producenten van kunststof- en rubberartikelen, roept de overheid daarom op om maatregelen te nemen die moeten leiden tot een vermindering van de arbeids- en energiekosten en de creatie van een ‘level playing field’ met de buurlanden.

Werkgelegenheid gestabiliseerd

Na zes moeilijke jaren stabiliseert de werkgelegenheid in de sector van de kunststoffen en rubber zich tot 23 duizend banen in 2014. De omzet bedraagt 7,4 miljard euro, terwijl de productie in volume tussen 2013 en 2014 met 2 procent is gestegen. De sector van de kunststoffen en elastomeren is sterk exportgericht: meer dan 70 procent van de producten is bestemd voor buitenlandse markten. Vanwege het volumineuze karakter van de producten, vormen de aangrenzende landen de grootste afzetmarkt.

Vernieuwend

De kunststofverwerkende industrie is bijzonder vernieuwend. Driekwart van haar ondernemingen worden als innoverend beschouwd, zowel in producten als in productieprocessen. Ze ontwikkelen synergie met andere sectoren om te innoveren en na te gaan hoe ze ‘meer kunnen met minder’. Dit leidt tot revolutionaire technologieën als nanotechnologie, verbetering van functionaliteiten op materiaalniveau en 3D-printing.


De kunststofverwerkende industrie heeft nood aan meer hoogopgeleide arbeidskrachten. Via initiatieven als PlasticLab en Plastimobile tracht de sector in Belgë daarom jongeren te motiveren voor de kunststoftechnologie en dringt ze aan op een afwisselende opleiding op alle studieniveaus. Op die manier zal de sector in de toekomst over voldoende geschoolde arbeidskrachten kunnen beschikken voor haar verdere groei in België. Om haar competitiviteit en verdere ontwikkeling te waarborgen, moedigt de sector de overheid aan constructieve maatregelen te nemen met het doel de arbeids- en energiekosten te beperken en realistische normen te bepalen inzake recyclage.

Spanningen op de markt 

‘Behalve de energiekosten vormen de grondstoffen een belangrijk deel van de kosten voor de kunststofverwerkers, waarbij de recente spanningen op de markt een effect hebben gehad op de beschikbaarheid van de grondstoffen enerzijds en op de prijs ervan anderzijds. Om de kwaliteit van de producten te garanderen, dringen wij aan op een strenger markttoezicht van de producten die België binnenkomen. Het is bovendien absoluut noodzakelijk een ‘level playing field’ met de buurlanden te creëren om zo onze competitiviteit én de verankering van de industrie in ons land te garanderen’, legt Stéphane Dalimier, voorzitter van Federplast, uit.

Federplast

Federplast vertegenwoordigt de bedrijven die kunststof- en rubberartikelen produceren en lid zijn van Agoria, de federatie van de technologische industrie in België, of van essenscia, de federatie van de chemische industrie en life sciences. De sector bestaat hoofdzakelijk uit mkb-bedrijven. De Belgische rubber en kunststofverwerkers vertegenwoordigen 249 bedrijven, 23 duizendwerknemers en een omzet van 7,4 miljard euro.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *