247Tailorsteel heeft onvoorstelbaar veel potentie

Foto van: Rolf Elling
Geschreven door Rolf Elling

Hij staat amper een half jaar aan het roer bij 247Tailorsteel in Varsseveld. En nu al zijn de eerste financiële resultaten veel rooskleuriger dan de afgelopen twee jaar. Ook voor de toekomst gaat hij met het team aan medewerkers een uiterst florissante toekomst tegemoet. De omzetverwachting voor 2021 stond gebudgetteerd op 108 miljoen euro. ‘Maar ik kijk er niet van op als we deze omzet naar de 150 miljoen weten te tillen.’

247Tailorsteel heeft onvoorstelbaar veel potentie
Foto: Rolf Elling

Carl Berlo (53) is een gepokt en gemazeld ondernemer. In de herfst van 2020 is hij benaderd door de grootaandeelhouder van 247tailorsteel en investeringsmaatschappij Parcom. Met de vraag of hij interesse had in een boeiende functie. Berlo was recent vacant aangezien hij zijn bedrijf Atag Verwarming eind 2020 heeft verkocht. Hier was hij CEO en startte er in 2005. ‘In die periode stond het bedrijf onder water en het is ons uiteindelijk gelukt om hier weer een gezond bedrijf van te maken.’ In 2010 nam Berlo Atag Verwarming over door een management buy-out.  Na diverse gesprekken, besloot Berlo – cum laude afgestudeerd Bedrijfskunde en Chemische Technologie – deze interessante functie te gaan bekleden. ‘Eind 2020 ben ik gestart met een inventarisatie en analyse van het bedrijf door af en toe een dag aanwezig te zijn. Formeel ben ik begin januari gestart.’

Financieel beter

‘Het probleem van de aandeelhouder was dat er in 2019 en 2020 maar een stijging van de omzet was gerealiseerd van enkele procenten. Op zich natuurlijk niet verkeerd, zeker gezien de COVID-19, maar de winstgevendheid steeg onvoldoende hard. En tja, aandeelhouders willen wel waar voor de forse investeringen die ze hebben gedaan. In ieder geval moest er wel wat gaan gebeuren om de toekomst financieel beter te krijgen.’

Naar de kern

Met zijn opgebouwde ervaring heeft Berlo de organisatie geanalyseerd. Hierbij in het oogmerk de ontwikkelingen in de markt, de activiteiten van sales richting de klanten en de interne organisatie meegenomen. ‘Wat loopt er nu heel goed welke aspecten lopen minder en hoe kunnen we dit aanpassen dan wel verbeteren. Dit zijn feitelijk de kernvragen die je je moet stellen. Daarnaast heb ik een opdracht bij onze sales mensen uitgezet om de A-klanten in beeld te brengen. Wat doen ze bij ons op jaarbasis, maar vooral wat doen ze niet. Ik zal een voorbeeld geven. Een bedrijf doet bijvoorbeeld voor 100.000 euro per jaar bij ons. Maar zijn totale inkoop op dit vlak zit op een miljoen euro. Dan moeten we er dus voor zorgen dat deze ondernemer meer bij ons gaat doen. Wat heeft hij nodig, hoe spelen we hierop in en welke wensen zijn er aan de klantzijde. Hiermee krijg je veel meer inzicht in de klant en de vragen die er liggen. Dus met andere woorden ken je klant en ken de wensen en het pallet aan producten. Dit is echt van onschatbare waarde.’

‘Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de wat kleinere bedrijven die voor eigen gebruik een lasersnijder hebben staan en deze niet continu inzetten. Ik ben er van overtuigd, nee ik weet het zeker dat we dergelijke bedrijven een aanbod kunnen doen die commerciëler interessanter is dan dat ze het zelf blijven doen. Hierdoor hebben we al diverse klanten geworven.’ 

247Tailorsteel heeft onvoorstelbaar veel potentie
Carl Berlo (Foto: Rolf Elling)

Schaarste

In januari heeft Berlo al de focus gelegd op de aanstaande materiaal schaarste. ‘We hebben met onze grootste leveranciers duidelijke afspraken gemaakt en zo onze leveringen geborgd. We zijn met onze volumes de grootste plaat- en buisverwerker in Nederland en dan mag je wel het een en ander afstemmen omtrent de garanties van levering.’

Vergroten output

Ook is intern gekeken naar de routing binnen de productielocaties. ‘Deze hebben we geoptimaliseerd. Zo ligt het te gebruiken plaatmateriaal nu voor het grijpen naast de lasersnijders. Met AGV’s worden de platen naar de lasersnijders gebracht. Dit heeft al geresulteerd in een vergroting van de output met circa 30 procent. Dus we doen nu meer met hetzelfde aantal units.’

Verder is gekeken naar de mogelijkheden binnen Sophia. ‘Ook hiermee zijn we aan de slag. En we gaan nu dieper in op de processen. Binnen Sophia zijn aanpassingen gerealiseerd waardoor afwijkingen nu kunnen worden doorgevoerd.’

De doorgevoerde veranderingen hebben in het eerste kwartaal van 2021 al geleid tot een ongekende omzetgroei van maar liefst vijftig procent. 247Tailosteel telt momenteel zo’n 18 tot 19 duizend klanten. Ieder jaar komen hier zo’n vijfduizend nieuwe klanten bij. Het aantal offertes per dag, zeven dagen in de week, ligt op 2.500 stuks. Het bedrijf is actief in Nederland waar 80 procent van de jaarlijkse omzet wordt afgezet, Duitsland en België. In totaal werken er 550 mensen bij 247Tailorsteel. In 2022 kan dit oplopen tot circa 700 fte’s. Dan is de nieuwe en tweede fabriek in Duitsland gereed. 

Vijftig vacatures

Bij 247tailorsteel in Varsseveld zijn op dit moment vijftig vacatures. Het gaat hier vooral om de maanden juli, augustus en september. De kans op een vast dienstverband is hierna aanwezig. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bedrijf.