Recyclingindustrie vreest EVOA

DEN HAAG – De recycling organisaties voor de metaalrecycling en oudpapier industrie, MRF en FNOI, maken zich grote zorgen over de gevolgen van de wijzigingen in de EVOA Verordening, die vandaag – 12 juli 2007 – van kracht moeten worden. Zij hebben Minister Cramer om een overgangsregeling verzocht.

De EVOA is de Europese Verordening die het grensoverschrijdend verkeer van afvalstoffen regelt.Ook waardevolle secundaire grondstoffen als ferro en non ferro metalen, oudpapier en karton, alsmede gedragen kleding en kunststoffen vallen onder dit afvalbegrip. De regeling heeft als doel om dumping van afval in ontwikkelingslanden te voorkomen. De Verordening is vorig jaar gewijzigd en is vandaag van kracht geworden.
Met de nieuwe regels moet voor het grensoverschrijdende transport van groene lijst stoffen als onder meer metalen en oudpapier met ingang van 12 juli. een verplicht begeleidingsdocument worden gevoerd, waarop zowel de leveranciers van het bronmateriaal als de eindverwerker dienen te worden vermeld. Dit vormt een grote bedreiging voor de commerciële vertrouwelijkheid die van ongekend belang is in het internationale handelsverkeer.