Onzekere tijden voor buis- en draadindustrie

Zoals bekend is het beurzenduo Wire en Tube vanwege het coronavirus verschoven van eind maart/begin april naar 7-11 december 2020. Speciaal ter gelegenheid van deze beurzen had de Messe Düsseldorf gegevens verzameld over beide markten. Echter het is nu maar de vraag wat de coronavirusuitbraak gaat betekenen voor de toekomst van de mondiale draad en buisindustrie.  Ondanks deze onzekerheden willen we u de marktcijfers van de afgelopen jaren niet onthouden.

‘Na twee zeer succesvolle economische jaren is 2019 een jaar geworden dat gekenmerkt wordt door wereldwijde onzekerheden. 2018 was voor de fabrikanten van stalen buizen wereldwijd een hoogtepunt met een groei van 3,3 procent tot 172,5 miljoen ton stalen buizen. De productie van buizen met een grote diameter, sterk beïnvloed door onder andere politieke invloeden, lag net onder het niveau van 2017′, aldus Frank Harms, business manager van de Duitse Wirtschaftsvereinigung Stahlrohre e.V

De productie van alle andere soorten buizen is gegroeid. Hier voeren de Chinese buizenfabrikanten de boventoon met een marktaandeel van 55 procent en zijn ze met een productie van ongeveer 95 miljoen ton nog steeds veruit de marktleiders. Het mondiale marktaandeel van de EU bleef steken op acht procent, terwijl volgens de Duitse vereniging voor stalen buizen de productie van stalen buizen in de EU stagneerde op het niveau van 13,9 miljoen ton van het jaar daarvoor.


De toestand van de buizenmarkt wordt nog steeds bepaald door die van de energiesector, met name wat betreft de hausse in de olieproductie in de VS: fracking is booming in de VS. ‘Ondanks een gedeeltelijk zwakkere vraag blijven de automobiel- en machinebouwindustrie belangrijke afnemers voor de stalen buizenindustrie, met name de precisiebuizenindustrie’, benadrukt Harms.

De andere belangrijke productiegebieden in de wereld hebben opnieuw een stijging van de productiecijfers gemeld, in vergelijking met het reeds positieve voorgaande jaar. Met name in de Verenigde Staten werden aanzienlijke winsten geboekt, vooral voor de productie van naadloze stalen en gelaste middellange pijpen. ‘De productie in de VS steeg in totaal met 10,5 tot 11,9 miljoen ton’, aldus Harms. Door de zwakke productie van buizen met een grote diameter, daalde de productie van stalen buizen van Duitse fabrikanten tot 3,1 miljoen ton. Zoals gezegd, de toestand van de buizenmarkt wordt nog steeds bepaald door die van de energiesector, met name wat betreft de hausse in de olieproductie in de VS. ‘De spanningen in het handelsbeleid tussen de VS, China en Europa hebben de stemming op de markt verzwakt’, legt Harms uit. Een harde Brexit zou ook de hoge energieprijzen in Europa, vooral in Duitsland, extra belasten en onzekerheid creëren over de verdere ontwikkeling van de auto-industrie.


Volgens de Duitse Wirtschaftsvereinigung Stahlrohre is de vraag naar stalen buizen in de energiesector gestabiliseerd. ‘Ondanks een gedeeltelijk zwakkere vraag blijven de automobiel- en machinebouwindustrie belangrijke afnemers voor de stalen buizenindustrie, met name de precisiebuizenindustrie’, benadrukt Harms.

Wire en Tube

Voor de maart-april-editie van Wire en Tube hadden zich 2.684 exposanten aangemeld. Tube neemt 1.442 exposanten voor zijn rekening waarvan 31 uit Nederland en 9 uit België; Wire presenteert zich met 1.242 exposanten waarvan 22 uit Nederland en 19 uit België.

Het is op dit moment niet bekend of er annuleringen zijn voor de december-editie. Fairwise, de Nederlandse vertegenwoordiging van de Düsseldorfer Messe weet op dit moment nog niet hoe wordt omgegaan met eventuele annuleringen.

Fairwise bv, tel.: 070 350 11 00, www.fairwise.nl

Staaldraad

De jaren 2017 en 2018 waren ook succesvolle jaren voor de fabrikanten van ongecoate koudgetrokken draden met verschillende koolstofconcentraties en coatings. De Amerikaanse handelsbarrières en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China is een zorgwekkende ontwikkeling.  Volgens Mario Bertling, business manager van de vereniging Eisendraht und Stahldraht Vereinigung e.V. (ESV) uit Duitsland wordt in het licht van diverse ontwikkelingen zoals de Amerikaanse belasting op automobielen de branche al snel geconfronteerd met grote uitdagingen binnen een economisch onvoorspelbare en moeilijke omgeving.  ‘De markt voor gewalste draad zal zich naar verwachting op zijn vroegst in het vierde kwartaal herstellen.’

Meer kabels en draad

Daarentegen is er een positieve ontwikkeling in kabel en geïsoleerde draad. Debet daaraan is de hausse op de Chinese automobielmarkt die nu al merkbaar is. Het is nog wel even de vraag of het coronavirus hier een negatieve invloed op zal hebben. Meer kabels, leidingen en draden zijn echter het positieve gevolg van de ontwikkeling naar elektrische en semi-elektrische aandrijvingen, evenals de toenemende intelligentie van voertuigen en de hogere multimediale eisen van de gebruikers, aldus Sebastian Glatz, business manager van het Duitse Fachverband Kabel und isolierte Drähte (Kabelmakersvereniging).


Het beurzenduo Wire en Tube 2020 verwacht meer dan 70.000 bezoekers uit circa 130 landen. Actuele informatie over beide vakbeurzen bevindt zich op de internetportalen www.wire.de en www.tube.de.