Normontwerp voor instellingen sorteermachines voor gezaagd hout herzien

Foto van: De redactie
Geplaatst door De redactie

De Europese norm voor instellingen van sorteermachines voor het machinaal op sterkte sorteren van gezaagd hout wordt herzien. Het normontwerp NEN-EN 14081-4 is gepubliceerd en voor commentaar beschikbaar. De sluitingsdatum voor commentaren van belanghebbende partijen is 6 januari 2009.

De norm is een herziening van NEN-EN 14081-4 uit 2005 en de daarbij gepubliceerde wijzigingsbladen. Deze Europese norm geeft de instellingen volgens NEN-EN 14081-2 voor verschillende combinaties van sterkteklassen of sorteerklassen, sorteermachines en houtsoorten uit specifieke groeigebieden. De instellingen zijn alleen van toepassing op de houtsoorten die in de tabellen worden genoemd.


Commentaarformulieren zijn op te vragen bij NEN-Bouw via 015-269.02.73 of e-mail. Voor inhoudelijke informatie over de norm of het normalisatieproces: ir. Annemieke Venemans, 015-269.02.80 of e-mail.