Nog niet iedereen is overtuigd van hogere staalprijzen

De prijssituatie op de wereldmarkt varieert van stabiel tot sterk opwaarts. In de VS hebben diverse fabrieken hun prijzen voor warmgewalst staal met succes wederom verhoogd. Daar dreigt zelfs een schaarste aan coils, waardoor de fabrieken kansen zagen een prijsverhoging door te voeren.

Dit meldt Lex Coenen van Noviostaal in het Staaljournaal van januari 2018. Volgens hem zijn in de EU de prijsonderhandelingen tussen de fabrieken met enerzijds de automobielindustrie en anderzijds de overige industriële afnemers nog niet volledig afgerond. ‘Weliswaar zijn er contracten gesloten, maar kennelijk is nog niet iedereen overtuigd van de prijsverhoging, die o.a. ArcelorMittal en Tata Steel willen hebben. Toch zijn diverse afspraken voor het eerste kwartaal of het eerste halfjaar gemaakt, die op een hoger niveau dan de voorgaande periodes liggen. Er viel op details na niet te onderhandelen over de voorgestelde prijzen, waarbij men in het algemeen uitgaat van een basisprijs van 550 euro per ton. Het effect daarvan zien we ook bij de dagprijzen (zie onderstaande tabellen). De sterke positie van de Europese staalmakers is een logisch gevolg van de verbeterde vraag naar staal voortvloeiend uit de economische hoogconjunctuur binnen de Europese Unie.’

  

> Bekijk de staalprijzen

China

Coenen is van mening dat er echter een andere oorzaak moet worden gezocht in de afgenomen hoeveelheid importmateriaal, waarin vooral de gedaalde Chinese export een rol in gespeeld heeft. Volgens hem nam de uitvoer van staal in 2017 van dit land met maar liefst 31 procent af tot ca. 75 miljoen ton. ‘Ten dele is dat veroorzaakt doordat de binnenlandse vraag behoorlijk gegroeid is, maar ook door de druk van andere landen op de Chinese grootmacht de uitvoer te matigen. Bijkomend aspect was overigens ook het importprijsniveau in de Europese havens, dat nauwelijks onder de EU-niveaus lag. De grote vraag is natuurlijk hoe het verloop zal zijn. Zoals al gemeld in vorige edities van het Staaljournaal ligt in China ligt een deel van de staalproductie om milieuredenen stil tot in de 2e helft van maart, waarna meerdere fabrieken weer op stoom zullen gaan komen.

Autoverkopen

Coenen: ‘Tegelijkertijd moet ook vastgesteld worden, dat de autoverkopen in China in het afgelopen jaar niet de groei hebben getoond die verwacht werd, maar wellicht werd dit gecompenseerd door meer investeringen in de infrastructuur en de bouw. Echter is de actuele ijzerertsvoorraad in de Chinese havens opgelopen tot ruim 150 miljoen ton. Dit is de hoogste hoeveelheid sinds meer dan
10 jaar. Deze enorme voorraad aan ijzererts legt dan weer druk op de prijzen voor deze grondstof en die zijn sinds begin januari dan ook aan het afbrokkelen. Toch houden de Chinese staalfabrikanten, tot nu toe althans, de binnenlandse prijzen op hetzelfde peil. Vooralsnog zijn de prijzen binnen de EU voor warmgewalste en koudgewalste rollen licht stijgend, maar insiders verwachten een forse verhoging voor verzinkte coils. De achtergrond daarvan is, dat de zinkprijzen fors gestegen zijn, importmateriaal weinig voorhanden is en dat at uit andere werelddelen wordt aangeboden niet echt concurrerend is. De EU-fabrikanten melden langere levertijden voor dit type materiaal tot zelfs eind april of begin mei.’

Staalfusies

Over de fusie van ThyssenKrupp Steel met Tata Steel meldt Coenen dat de onrust over de werkgelegenheid bij de diverse onderdelen van beide concerns nog steeds niet is weggenomen, bang als men is voor meer ontslagen dan oorspronkelijk werd aangekondigd.
Over de joint venture ArcelorMittal/Marcegaglia, die het Italiaanse ILVA zou overnemen zegt hij dat deze joint venture op verzoek van de EU-Commissie qua samenstelling is gewijzigd. ‘De firma Marcegaglia is verzocht hier uit te stappen en wellicht wordt deze fabriek vervangen door een Italiaans investeringsbedrijf. ArcelorMittal tenslotte is verzocht de staalproductie in Piombino (Toscanië) te verkopen en naar wij vernemen heeft ‘s werelds grootste staalproducent hierover een akkoord bereikt met een andere Italiaanse staalfabriek.’


Noviostaal geeft per 17 januari 2017 de volgende indicatie voor de circa fabrieks-staalprijzen voor coils en kwartoplaat in euro per ton:

  • Warmgewalste coils: 545-565
  • Koudgewalste coils: 625-645
  • Sendzimir verz. coils: 660-685
  • Kwartoplaat: 585-605

In januari 2018 zijn de prijzen voor bovenstaande staalsoorten over het algemeen gestegen vergeleken met de vorige maand. De prijsverschillen lopen uiteen van 0 tot + 10 € per ton vergeleken met de staalprijzen van december 2017 .