Nieuwe haven geeft economie Flevoland boost

‘In het héle IJsselmeergebied is geen plek als de Flevokust Haven te vinden. Oftewel, een containerterminal, overslaghaven en industrieterrein in één’, aldus Jan-Nico Appelman, gedeputeerde provincie Flevoland in zijn toespraak tijdens de rondleiding op de nieuwe Flevokust Haven.

De provincie laat de buitendijkse haven bouwen en de gemeente ontwikkelt het binnendijkse bedrijventerrein. De overslag en terminal zijn vrijwel klaar en al voorzichtig in gebruik genomen door CTU (Container Terminal Utrecht), dat het terrein gaat exploiteren. CTU krijgt de beschikking over 200 meter kade, de andere 200 meter is bestemd voor hoogwaardige bedrijven die de Flevolandse economie versterken. De havenkade is later zo nodig simpel uit te breiden naar 800 meter.

Toegevoegde waarde

Voor het industrieterrein wil de gemeente Lelystad alleen haven-gebonden bedrijven toestaan en bebouwing tot veertig meter hoog. De bedrijven moeten ook iets toevoegen aan de economie en werkgelegenheid. Maakbedrijven, distributiecentra, koelhuizen en circulaire bedrijven hebben de voorkeur. Energiebedrijf Engie start over enkele maanden met de bouw van een zonnepark van dertig hectare op het industrieterrein. Over achttien jaar komt deze grond weer ter beschikking voor andere bedrijven. 

  

43 hectare

Inmiddels is 7,4 hectare grond van het binnendijkse haven-gebonden industrieterrein bouwrijp gemaakt. Over twee maanden gaat de aanbesteding van start. Dit is een gedeelte van fase 1, die in totaal bestaat uit 43 hectare. Op basis van de marktvraag wordt het resterende deel van het industrieterrein verder bouwrijp gemaakt. Voor de toekomst is het mogelijk om het industrieterrein naar 160 hectare uit te breiden. 

Maakindustrie

Containeroverslagbedrijf CTU wil vijf hectare grond kopen op het nieuwe binnendijkse bedrijventerrein. Er gaan zelfs geluiden dat er interesse is van een partij om er een datacentrum te vestigen. 3D Metal Forming wil naar Lelystad komen. Dit bedrijf maakt complexe metalen vormen door middel van High Energy Hydroforming ofwel explosief omvormen van metaal. ‘Een nieuw terrein in een gebied met een hoge milieucategorie en met uitbreidingsruimte. Dat waren voorwaarden voor het bedrijf om naar Lelystad te komen. Daarnaast was het transporteren van grote producten over water ook een erg grote wens’, vertelt Rogier Wilms, programmamanager Flevokust bij de provincie Flevoland.

Flevokust Haven ligt ten noorden van Lelystad. Hier vindt zowel import als export van goederen plaats van en naar de grote (zee)havens. Flevokust Haven is een duurzame vestigingslocatie. Bovendien zorgt de haven ook voor een boost van de Flevolandse economie en werkgelegenheid.
Flevokust Haven verbindt niet alleen verschillende vervoersmodaliteiten, maar geeft volop ruimte aan het verrijken en hergebruiken van producten in een circulaire economie.