Nederland moet voorop blijven lopen door slimmer te produceren

Over drie jaar nog slimmer produceren, zodat de Nederlandse industrie zijn concurrentiekracht verder verhoogt. Het doel van de Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021 is kraakhelder. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van het Team Smart Industry, overhandigde maandag in Bussum de agenda aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

De kansen die digitalisering biedt aan de industrie krijgen een push aan de hand van een versnellingsagenda met vijf actielijnen. ‘De implementatieagenda is een versnellingsagenda. Ik wil samen met bedrijven, medewerkers, kennisinstellingen én overheid een sprint trekken naar de digitale toekomst’, aldus Dezentjé Hamming-Bluemink op het Smart Industry Jaarevent.


De agenda bevat vijf actielijnen die ervoor moeten zorgen dat de versnelling tot stand komt. Ten eerste het oprichten van een assessmentprogramma en expertisecentrum, waarin bedrijven meer en gerichter aan de slag kunnen gaan met smart industry. Daarnaast het versterken van de samenwerking tussen fieldlabs in dezelfde regio met Smart Industry Hubs en als derde het ontwikkelen van nieuwe kennis door middel van een nieuwe Smart Industry roadmap.


De vierde lijn is de start van een programma mensgerichte technologie, waarin mensen ondersteund worden met nieuwe technologie, en het ontwikkelen van ieder fieldlab tot een skillslab om een leven lang leren te faciliteren. Vijfde en laatste lijn is een programma over data delen, waarin de programma’s cybersecurity en data value centre worden uitgevoerd.

Dezentjé Hamming-Bluemink: ‘De toekomst stelt ons uitdagende vragen en onze industrie biedt technologische antwoorden. Denk bijvoorbeeld aan de verspilling van grondstoffen. Verder internationaliseren en het opzetten van regionale smart hubs zijn belangrijke onderdelen. Maar ook nieuwe competenties van medewerkers ontwikkelen, skills bijbrengen. Vandaar de skillslabs.’
Staatssecretaris Keijzer beaamde het belang van digitalisering in de industrie: ‘Maar dan moet een ondernemer wel met de nieuwste software kunnen werken en moeten er bijvoorbeeld opleidingen ontwikkeld worden op het gebied van robotprogrammering.  Ik steun daarom de overkoepelende Smart Industry Implementatieagenda. Met deze agenda investeren we in kennis en vaardigheden, helpen we bedrijven en kennisinstellingen om veilig en effectief hun data te delen en stimuleren we met behulp van fieldlabs regionale samenwerking. Het kabinet stelt dit jaar hiervoor 3,5 miljoen euro extra beschikbaar.’

Tijdens het jaarevent stond Dezentjé Hamming-Bluemink ook stil bij de resultaten die tot nu toe zijn geboekt binnen smart industry. ‘Ik denk dat het grootste winstpunt is dat we bewustzijn hebben gecreëerd over deze digitale revolutie. In de afgelopen jaren zijn er 32 fieldlabs opgezet en we zien hier concrete resultaten; zoals nieuwe producten, verbeterde productieprocessen en nieuwe bedrijvigheid.’

www.smartindustry.nl