Iets meer faillissementen in januari

Ondanks de positieve berichten over afnemende faillissementen is het aantal failliet verklaarde bedrijven volgens het CBS opnieuw gestegen. In januari 2018 zijn er vijf bedrijven meer failliet verklaard dan in december 2017. In december steeg het aantal faillissementen met zeventien.

De meeste faillissementen in januari zijn uitgesproken in de handel. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd. Daarna is er sprake van een dalende trend en bereikte het aantal faillissementen in augustus 2017 het laagste niveau sinds 2001. Daarna wisselden stijgingen en dalingen elkaar af. In december en januari nam het aantal faillissementen iets toe. De laatste 10 maanden is de ontwikkeling van het aantal faillissementen min of meer stabiel.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in januari 309 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 72.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in januari de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca. De industrie staat op de derde plek van de meest uitgesproken faillissementen per bedrijfstak.