Grondstoffenakkkoord

Koninklijke Metaalunie en FME hebben op 24 januari het grondstoffenakkoord mede-ondertekend. Het Kabinet wil met dit grondstoffenakkoord een transitie van een lineaire- naar een circulaire economie bereiken in 2050.

FME en Metaalunie gaan het akkoord uitvoeren met behulp van de Circulaire Metaalketen (CMk). Jos Kleiboer, directeur beleid Metaalunie: ‘Circulaire economie is voor leden niet helemaal nieuw, er gebeurt al het nodige maar we staan pas aan het begin van de echte transitie. Vooral in de bouw is nog winst te halen. Metaal is zowel in de bouw als ook daarbuiten een geweldig circulair materiaal.’
www.metaalunie.nl