Fluke Europe brengt Fluke 810 trillingsmeter op de markt

Fluke Europe heeft de Fluke 810 trillingsmeter op de markt gebracht. Dit instrument stelt onderhoudsteams in staat om op betaalbare en gebruiksvriendelijke wijze snel gegevens te verzamelen en mechanische problemen te diagnosticeren en op te lossen.

Als de Fluke 810 een storing detecteert, identificeert hij het probleem en beoordeelt de ernst ervan op een schaal van vier niveaus. Hierdoor kan de onderhoudsprofessional prioriteit geven aan bepaalde onderhoudstaken. Het instrument beveelt tevens reparaties aan. Voor de evaluatie van mechanische apparatuur dient normaal gesproken de toestand van de apparatuur over een langere periode te worden vergeleken met een eerder bepaalde referentietoestand. Trillingsanalyzers die worden gebruikt binnen programma’s op het gebied van de toestandsbewaking of van voorspellend onderzoek zijn afhankelijk van deze referentietoestanden om de staat van de machine te kunnen evalueren en de resterende levensduur te kunnen inschatten. De diagnosetechnologie van de Fluke 810 analyseert daarentegen de werking van machines en spoort storingen op door trillingsgegevens te toetsen aan een uitgebreide set richtlijnen die zijn opgesteld op basis van jarenlange ervaring in het veld. De Fluke 810 bepaalt de ernst van de storing door toepassing van een unieke technologie voor het simuleren van een storingsvrije toestand en het bepalen van een referentietoestand. Hiermee kan vervolgens een directe vergelijking met de verzamelde gegevens worden gemaakt. Dit betekent dat het resultaat van elke genomen meting wordt vergeleken met een in nieuwe staat verkerende machine.