Financiële crisis dwingt Pensioenfonds Metaal en Techniek tot premieverhoging

Foto van: De redactie
Geplaatst door De redactie

Bestuur en deelnemersraad van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) hebben op 4 december 2008 besloten tot het verhogen van de premie met 1 procent. De premie komt daarmee op 15,1 procent van het pensioengevend salaris. De franchise werd eerder vastgesteld op 15.004 euro. Door bestuur en deelnemersraad is tevens besloten om per 1 januari 2009 niet te indexeren.

De crisis op de financiële markten heeft grote gevolgen gehad voor PMT. Aan het begin van het jaar had het fonds een vermogen van 34,5 miljard euro. Daar stond 24,6 miljard euro aan pensioenverplichtingen tegenover. Ultimo november was het vermogen gedaald tot 27,6 miljard euro. Deze daling werd veroorzaakt door de dalende aandelenkoersen. De pensioenverplichtingen waren gestegen tot 32,2 miljard euro. Deze stijging werd veroorzaakt door de dalende marktrente waarmee de pensioenverplichtingen berekend worden. De financiële positie van het pensioenfonds is hierdoor verslechterd. De dekkingsgraad is gedaald van 140 procent aan het begin van het jaar naar 86 procent ultimo november. Het fonds heeft hiervan melding gemaakt aan DNB. Uiterlijk 1 april 2009 dient het fonds een herstelplan in te dienen bij DNB. In dit herstelplan geeft PMT aan hoe zij de vereiste dekkingsgraad weer bereikt.

Solide basis

PMT is een fonds met grote herstelkracht. Dit komt met name door de gunstige verhouding tussen het aantal actieve deelnemers (417.772) en gepensioneerden (150.918). In 2009 wordt aan premie 1,8 miljard euro verwacht, terwijl de pensioenuitkeringen 1,2 miljard euro bedragen. Dat is een solide basis voor de pensioenuitkeringen. PMT is het grootste marktpensioenfonds van Nederland. Het fonds werkt voor ruim 33 duizend ondernemingen, waarin meer dan 415 duizend werknemers op dit moment een pensioen opbouwen. Tel daarbij de deelnemers op die niet langer een pensioen bij het fonds opbouwen maar dat voorheen wel deden (600 duizend) en de personen die al een uitkering ontvangen (150 duizend), en het totaal aantal deelnemers is meer dan 1 miljoen. De klanten van Pensioenfonds Metaal en Techniek zijn de werkgevers en werknemers in de volgende branches: metaalbewerking, loodgieters- en fitters, centrale verwarming, elektrotechniek, carrosseriebouw, autoschadeherstel garages, motorenrevisie, reparatie kantoormachines, goud- en zilvernijverheid, galvaniserende industrie, rijwielen, modelmakers, isolatie en diamantindustrie.