Technies Buro Pruys bv, hodn Pruys Electrotechniek; Luke Installatietechniek

Schipholdijk 268, 1438 AE Oude Meer
Curator: mr H. Reitsma, Postbus 69.111, 1060 CD Amsterdam, tel. 020-3080315
Uiterste datum van indiening vorderingen: 19 mei 2021
Verificatievergadering: pro forma op 03 juni 2021 om 9:25 uur