Soedesh Schilderwerken

Curator: mr A.F. Ammerlaan, Postbus 9069, 3301 AB Dordrecht, tel. 078-6300000.
Pro forma verificatievergadering op 14 juni 2022 om 9:00 uur
Uiterste datum van indiening vorderingen: 31 mei 2022