Schoonmaakbedrijf Aanzet Zeist bv

Huis ter Heideweg 5B, 3705 MA Zeist
Curator: mr M.J. Guit, Postbus 69.111, 1060 CD Amsterdam, tel. 035-3020015
Uiterste datum van indiening vorderingen: 16 september 2021
Pro forma verificatievergadering op 30 september 2021 om 9:00 uur