Polytential bv

Molengraaffsingel 12, 2629 JD Delft
Curator: mr F.J. Hordijk, Postbus 399, 2670 AK Naaldwijk, tel. 088-3368800
Uiterste datum van indiening vorderingen: 27 februari 2023
Pro forma verificatievergadering op 13 maart 2023 om 15:00 uur