Leusink Logistics bv

Westerbroekstraat 10, 7011 EX Gaanderen
Curator: mr E.H. Steentjes, Postbus 24, 7130 AA Lichtenvoorde, tel. 0544-397200
Uiterste datum van indiening vorderingen: 19 mei 2021
Verificatievergadering: pro forma op 02 juni 2021 om 14:00 uur