JPM Glaswerken

Antonlaan 43, 3701 VD Zeist
Curator: mr L. van Dieren-Muller, Postbus 85.005, 3508 AA Utrecht, tel. 030-2595959
Verificatievergadering en akkoordbehandeling: pro forma op 27 augustus 2020 om 9:30 uur
Uiterste datum van indiening vorderingen: 13 augustus 2020