Haagsche Bouw- en Renovatiemaatschappij bv, hodn HBRM

Naaldwijkseweg 80, 2291 PA Wateringen
Curator: mr F.J. Hordijk, Postbus 399, 2670 AK Naaldwijk, tel. 088-3368800
Uiterste datum van indiening vorderingen: 12 april 2021
Verificatievergadering: pro forma op 26 april 2021 om 8:00 uur