Groengoed Projectontwikkeling bv

Vughterweg 49, 5211 CK ‘s-Hertogenbosch
Curator: mr M.J.W. van Ingen, Stationsplein 8, 5211 AP ’s-Hertogenbosch, tel. 088-4402200
Curator: mr F.P.G. Dix, Postbus 253, 5680 AG Best, tel. 085-2010010
Uiterste datum van indiening vorderingen: 05 november 2020
Verificatievergadering: pro forma op 19 november 2020 om 14:00 uur