Easy-Tek bv

Zuidpolderstraat 218, 2032 PG Haarlem
Curator: mr A.G. Moeijes, Velserbeek 1, 1981 LA Velsen-Zuid, tel. 0255-547800
Uiterste datum van indiening vorderingen: 05 oktober 2020
Verificatievergadering: pro forma op 19 oktober 2020 om 0:00 uur