Berkel Bouw bv

Molengraaf 3, 5386 JB Geffen
Curator: mr J. Beerens, Postbus 633, 5201 AP ’s-Hertogenbosch, tel. 088-1410800
Uiterste datum van indiening vorderingen: 29 december 2020
Verificatievergadering: pro forma op 12 januari 2021 om 14:00 uur