Badoux Installatietechniek bv

Israëllaan 53, 2622 HR Delft
Curator: mr K.S.L. van Vliet, Postbus 399, 2670 AK Naaldwijk, tel. 088-3368800
Uiterste datum van indiening vorderingen: 23 oktober 2023
Pro forma verificatievergadering op 06 november 2023 om 15:00 uur