Aannemingsbedrijf C.A. Scherpenisse en Zoon bv

Vierlinghweg 39A, 4612 PN Bergen op Zoom
Curator: mr C.G.H. Hofland, Oude Bredaseweg 64, 4872 AG Etten-Leur, tel. 076-5013171
Uiterste datum van indiening vorderingen: 26 juni 2020
Verificatievergadering: pro forma op 10 juli 2020 om 11:30 uur