Eerste gerecyclede damwand van oude polyester boten

Waterschap Zuiderzeeland, Hogeschool Windesheim, Reimert Bouw en Infrastructuur en CompoWorld hebben bij de Beatrixsluis in Flevoland de eerste gerecyclede damwand van oude polyester boten geplaatst.

Doorgaans zijn damwanden voor oeverbeschoeiing gemaakt van tropisch hardhout. ‘Door oude of afgedankte polyester boten voor oeverbeschoeiing te gebruiken, wordt afval een bruikbare grondstof. Dat vormt een mooi voorbeeld van circulaire economie. Vanwege het gebruik van polyester (thermoharde composieten) voor oeverbeschoeiing hoeven geen bomen gekapt te worden’, stelt dr. ir. Albert ten Busschen, associate lector kunststoftechnologie bij Hogeschool Windesheim. ‘Deze duurzame oeverbeschoeiing gaat naar verwachting veel langer mee’, vervolgt hij. ‘Na circa twintig jaar begint hout op de waterlijn slecht te worden; ik verwacht dat deze damwand wel zestig jaar meegaat en misschien nog wel langer.’

‘Twee jaar geleden, aan het begin van het project, heb ik de zaadjes in de grond gestopt’, vertelt Jasper Klarenbeek, business developer bij stichting CompoWorld. ‘We ondersteunen en zorgen deels voor de financiering van innovatieve ideeën in composiet. Het doel is om ze daarna naar de markt te brengen.’ CompoWorld heeft de partners bij elkaar gebracht: de bootsloperij het Harpje, die met het polyesterafval van de oude rompjes zit, en de Hogeschool Windesheim, die voor de recycling een oplossing ziet. Daarna heeft de stichting partners gezocht voor de uitvoering: het Waterschap Zuiderzeeland en Reimert Bouw en Infrastructuur zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van de 80 planken lange damwand. Een oude polyester boot wordt volledig gestript waarna het polyester overblijft als restafval. Door het in stroken te zagen, kan dit nu hergebruikt worden. Deze repen hebben hun volledige sterkte nog en kunnen worden gebruikt als versterkende kern voor de planken.

Nieuwe planken

In combinatie met polyestervlokken wordt het materiaal doormiddel van vacuüminjectie tot nieuwe planken gemaakt. Het restmateriaal wordt met een kleine laag hars weer samengevoegd tot een nieuwe plank. Het materiaal is harder dan hout en moet met diamantzagen en -boren bewerkt worden zoals steen.

Vereenvoudiging

‘De komende twee jaar wordt er gewerkt aan het vereenvoudigen van het productieproces, waardoor de productie goedkoper wordt. Daarnaast moet er een methode ontwikkeld worden om aan de planken een kwaliteitskenmerk te koppelen. Dat is de belangrijkste opgave om het economisch interessant te maken.’

Door oude of afgedankte polyester boten voor oeverbeschoeiing te gebruiken, wordt afval een bruikbare grondstof.