Digitale voorsprong met smart industry

Dag één van de eerste Conferentie Nederland Digitaal was volledig gereserveerd voor smart industry. Nederland loopt voorop in Europa met digitalisering. Het event werd gehouden van maandag 18 tot en met donderdag 21 maart 2019 in Theater Gooiland in Hilversum.

Vier dagen praten over digitalisering. Het thema van deze eerste editie van de Conferentie Nederland Digitaal was kunstmatige intelligentie (AI). Voor de maakindustrie was het hoogtepunt de eerste dag, met het Smart Industry Jaarevent, dat inmiddels voor de vijfde keer gehouden werd. Daarnaast waren er nog twee andere evenementen: ICT.OPEN2019 en de Nederland Digitaal Dag.

 

Veiligheid

Op het plein waar de 750 gasten met koffie ontvangen werden, showden innovatieve bedrijven hun kennis. Er werd onder andere ingegaan op datasecurity. Wat gebeurt er als machines aangesloten worden op het netwerk dat niet afdoende is beveiligd!? Dit is ook een onderwerp dat bij de Smart Industry Fieldlabs weer terugkomt en in diverse workshops in het land. Voor 2019 zijn de cursussen gratis, dankzij een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Je kon op het symposium ook advies krijgen over omgaan met big data. De automatisering zorgt immers voor steeds grotere hoeveelheden data.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van Smart Industry, en directeur van werkgeversorganisatie FME-CWM, trapte het Smart Industry Jaarevent af, onder toeziend oog van de bezoekers. Staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer ging in op de vraag waarom het kabinet digitalisering zo belangrijk vindt voor Nederland. Smart Industry staat voor verregaande digitalisering, het aan elkaar koppelen van producten, machines en mensen én de inzet van nieuwe productietechnologie. 

 

Samenwerkende fieldlabs 

Dezentjé Hamming-Bluemink stipte vooral de relatie met Duitsland aan in haar speech: ‘Eén van de koplopers op het gebied van standaardisatie is Duitsland. Wij hebben de kennis en superieure technologie van Duitsland dan ook hard nodig.’ Ook benadrukte zij dat Nederland vooroploopt in automatisering. ‘Smart Industry bestaat vijf jaar. Als ik kijk naar wat we allemaal in de steigers hebben gezet, ben ik daar ongelofelijk trots op.’ Inmiddels heeft Smart Industry maar liefst veertig fieldlabs gerealiseerd en zijn er vijf zogenoemde Smart Industry Hubs van start gegaan.

 

Vanaf de start in 2014 ging er een totaal van 240 miljoen euro om in de fieldlabs. Hiervan is 100 miljoen (40%) privaat. Dit onderstreept het publiek-private karakter van Smart Industry. In de fieldlabs zijn 600 bedrijven actief betrokken. ‘Ik doe een oproep op alle ondernemers in Nederland: sluit je aan bij de Smart Industry Fieldlabs.’ Het complete overzicht van de fieldlabs is beschikbaar via de website. ‘De kracht van Smart Industry zit in regionale samenwerking en de Smart Industry Hubs die nu van de grond komen’, vertelde Dezentjé Hamming.

 

Meer scholing nodig

Als voorbeelden noemde ze de start in Noord-Nederland van de ‘Fabriek van de toekomst’, waarbij veertig partners een ecostructuur tussen onderwijs, wetenschap en het bedrijvennetwerk een Centre of Expertise Smart Industry opbouwen. Zuid-Hollandse ondernemers met vragen over automatisering en digitalisering kunnen sinds kort terecht bij SMITZH – Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland. Een samenwerking tussen acht fieldlabs, het Innovation Quarter, TNO, MRDH, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland. Vijf Hubs konden zichzelf even kort presenteren tijdens het symposium.

‘Een ander resultaat dat ik graag zou willen noemen is de oprichting van een Data Value Center voor smart industry.’ Ook stipte de voorzitter de nadelen van de razendsnelle digitalisering aan. Nieuwe technologieën, robotisering en digitalisering veranderen de samenleving en bedrijfs- en productieprocessen ingrijpend, in alle sectoren. ‘Nog nooit moesten zoveel mensen zó intensief worden bijgeschoold en daarna een leven lang blijven leren. Want vandaag opgedane kennis, is morgen alweer achterhaald.’ Daarbij komt het arbeidstekort. Onze beroepsbevolking wordt kleiner. Er is dus een kwalitatief én een kwantitatief probleem. Dezentjé Hamming is echter groot voorstander van nauwer samenwerken met Duitsland.  

 

Kansen voor Nederland

Dit bleek ook uit de uitreiking van de Declaration Smart Industry aan staatssecretaris Mona Keijzer. Het document bevat drie bouwstenen die niet mogen ontbreken in smart industry: de toepassing van smart industry breed verankeren, kennisversterking en regionale samenwerking, zeker ook met Duitsland. Daarnaast werd de start van het zesde fieldlab Smart Welding Factory gepresenteerd door de ondertekenaars. Rard Metz, regiosecretaris Metaalunie, oud-voorzitter en bestuurslid LAC en initiatiefnemer van fieldlab Smart Welding Factory lichtte het toe: ‘De behoeften van het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen zijn samengebracht. Dan ga je dingen ondernemen en dan heb je opleiders nodig. Dat regelen wij hiermee.’

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat zei: ‘Er liggen prachtige kansen voor de Nederlandse ondernemers in de maakindustrie door smart industry.’ Overal in de samenleving zie je ingrijpende veranderingen. De Duitsers spreken niet voor niets over Industry 4.0, het zijn de belangrijkste bronnen voor groei. Nederland staat er goed voor. Meer dan duizend vrouwen en mannen komen naar deze Conferentie Nederland Digitaal. De Nederlandse digitaliseringenstrategie gaat ook over de regio’s en samenwerken. ‘We moeten kennis uitwisselen en niet het wiel opnieuw uitvinden.’

Digitale veiligheid een must

Een ander belangrijk onderwerp is volgens Keijzer de digitale veiligheid, daarvoor is het Digital Trust Center (DTC) in het leven geroepen. ‘De ondernemer vindt daar alles wat je nodig hebt op het gebied van digitale veiligheid en vooral ook wie je daarbij kan helpen’, stelde ze. ‘Er is een subsidie in het leven geroepen die start op 1 april, het is geen grap. De subsidie is erop gericht om te kijken hoe er op regionaal niveau gewerkt kan worden aan die veiligheid.’ Ook in het onderwijs wordt hard gewerkt, digitale kennis zorgt ervoor dat je ook veilig kunt werken. Wij zijn nummer één in Europa qua netwerk, zowel mobiel als vast, met goed opgeleide professionals en bevolking. ‘We zijn een van de leidende landen in de wereld op het gebied van digitalisering’, zei Keijzer.

Dezentjé Hamming voegt toe dat smart industry in de afgelopen vijf jaar een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt en daardoor is Nederland koploper in Europa. ‘Zolang wij koploper zijn en blijven levert het Nederland meer welvaart op en kun je je export en innovatiekracht vergroten. Als wij dat slim doen, kunnen wij de concurrentie met de hele wereld aan. Daar hebben wij ook een goedopgeleide beroepsbevolking voor nodig.’ 

 

www.nederlanddigitaal.nl