Daling aantal faillissementen lijkt ten einde

Kredietverzekeraar Atradius voorspelt in 2018 een wereldwijde daling van het aantal faillissementen in ontwikkelde markten van drie procent, net als in 2017. Maar de neerwaartse trend lijkt de bodem te hebben bereikt. Zo gold voor Nederland een daling van het aantal faillissementen van twintig procent, terwijl dit naar verwachting nog maar vier procent is in 2018.

Nederland kende de afgelopen jaren een groei van het bruto nationaal inkomen, wat voornamelijk werd gedragen door hogere consumentenuitgaven en een stijgende export. De stabiele mondiale groei waarvan Nederland profiteert, lijkt echter zijn hoogtepunt te hebben bereikt. Krapper monetair beleid leidt onder andere tot een stijgende rente, wat de neerwaartse trend in faillissementen zou kunnen keren. Verder ziet Atradius een toename in het aantal meldingen over wanbetaling, waaruit men kan opmaken dat bedrijven moeite hebben om aan hun financiële verplichtingen te voldoen.

  

Onzekerheid Verenigd Koninkrijk

Binnenlandse economieën in de eurozone blijven zich ontwikkelen, maar in het Verenigd Koninkrijk ziet Atradius een risicofactor. De verwachting is dat het aantal faillissementen hier in 2018 met vier procent zal toenemen. Dit is de weerslag van het aangekondigde vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Door de onzekerheid over de Brexit groeien investeringen ook slechts beperkt. Dit alles kan gevolgen hebben voor Nederland, omdat zij een belangrijke handelspartner is.

Grote faillissementen

Kredietverzekeraar Euler Hermes deed onderzoek naar het aantal grote faillissementen wereldwijd onder bedrijven met een omzet boven de vijftig miljoen euro. In 2017 steeg dit aantal met 22 procent. De meeste grote faillissementen werden uitgesproken in Europa. De kans op meer grote faillissementen is hier dan ook het grootst.

  

Volgens Walter Toemen, directeur Risk bij Euler Hermes, zet de trend dit jaar door. ‘Het gaat om bedrijven die geen antwoord hebben op veranderingen van deze tijd, zoals bijvoorbeeld de online-ontwikkelingen en de overschakeling van olie naar groene energie. In ons land verkeren hierdoor bijvoorbeeld de offshorebedrijven in zwaar weer.’ Nadelig is dat grote concerns die omvallen zorgen voor een domino-effect, ze slepen vaak ook hun leveranciers mee in hun val.