Big data hot op Maintenance NEXT

Maintenance NEXT 2017, de technologie- en onderhoudsbeurs wordt eens in de twee jaar gehouden. ‘Dit keer was de trend vooral big data en het digitaal verzamelen van onderhoudsgegevens’, vertelt beursmanager Ditte Ooms. ‘Hoe kun je zo optimaal mogelijk onderhoud inplannen. Te vroeg is te duur en te laat is nog duurder, timing is een hot item.’

Ooms ziet op de beurs vooral het automatiseren van big data en het via slimme algoritmes verwerken als speerpunt bij tal van bedrijven. ‘Dat is vooral wat de branche nu bezighoudt.’ Slimme algoritmes die de data verwerken zijn vooral bedoeld om het onderhoud inzichtelijker en voorspelbaarder te maken.


Als voorbeeld verwijst Ooms naar het Mega Tech Plaza. Hier staan bijvoorbeeld sensoren voor afvalverbranders. Daarnaast is er Fujifilm met een onderzoek naar onderhoud. Over de beurs is Ooms niet ontevreden: ‘Er zijn bijna evenveel bezoekers als twee jaar geleden, ruim 10.000. Qua exposanten is het duidelijk teruggelopen, nu maar 270. Dat is circa 20 procent minder dan bij de vorige editie.’ Dit wijt zij vooral aan de crisis en de daardoor ontstane stagnatie in de oliemarkt. Daarnaast zijn er een aantal bedrijven die samen op een stand staan.

Lees verder in de krant:  WCM’s Smart Industry Fieldlab Campione wil onderhoud n de procesindustrie 100 procent voorspelbaar maken.