Actueel

Geen pauzes met persluchtreiniging van Modesta

Productiemethodes in de houtindustrie veranderen snel. CNC bovenfrezen of compleet CNC gestuurde productielijnen zorgen ervoor dat de productie tegenwoordig acht uur per dag of langer onafgebroken plaats vindt. Modesta heeft daarom speciaal voor de houtindustrie persluchtgereinigde installaties ontwikkeld.

Meer…
In

NormTEQ wint MKB Innovatie Top 100

ZOETERMEER – NormTEQ is gisteravond de winnaar geworden van de MKB Innovatie Top 100. Bouwkundig ingenieur Harrie Evers van het Hengelose bedrijf werd door Chris Buijink, secretaris-generaal van EZ, in het Dutch Water Dreams in Zoetermeer gekroond tot nummer één.

Meer…
In

Verkoop gebruikte machines blijft stijgen

KARLSRUHE – De verkoop van gebruikte machines maakt dankzij de aanhoudende groei in opkomende economieën een gezonde expansie door. Het prijsniveau vertoont nog steeds een stijgende lijn. Naast het voormalige Oostblok en de Sovjetrepublieken is er ook uit India, Iran, Pakistan en Zuid-Amerika een sterke stijging van de vraag naar goede gebruikte machines. De grootste beurs voor gebruikte machines, Resale, die van 23 tot en met vrijdag 25 april plaatsvindt in het beurscomplex van Karlsruhe, sluit naadloos aan bij deze ontwikkeling.

Meer…
In

Akkoord kleinmetaal

DEVENTER – Na vier weken staken en uitvoerig overleg zijn vakbonden en werkgevers op paaszaterdag een nieuwe cao voor de kleinmetaal overeengekomen. De cao is vastgesteld voor 22 maanden waarin een structurele loonsverhoging van 6,5 procent is vastgesteld.

Hiervan wordt 3,5 procent op 1 april 2008 en 3 procent op 1 februari 2009 uitgekeerd. Daarnaast is er een eenmalige bedrag overeengekomen van in totaal 800 euro, waarvan de lagere en midden inkomens het meest van profiteren. Het voorstel om de leeftijdsdagen te verminderen is teruggetrokken en werknemers in de branche krijgen een jaarlijks recht op 1 scholingsdag. Jongeren krijgen er nog 6 procent extra bij.
‘Al met al zijn er in dit principeakkoord goede afspraken gemaakt over investeringen in vaklieden. We zullen dit akkoord positief aan onze leden voorleggen en hopen dat zij net zo tevreden zijn als wij’, aldus Jan Berghuis, landelijk onderhandelaar FNV Bondgenoten: ‘We zijn ontzettend blij dat we er vannacht uit zijn gekomen. Dankzij de stakingen is het. De 48-uursstaking bij GTI, Imtech en Worksphere op 3e en 4e Paasdag is met dit akkoord van de baan. In plaats daarvan wordt tijdens de bijeenkomsten in het land het akkoord als eerste met deze werknemers besproken.’

Er zit weer muziek in de kleinmetaal!!

Meer…
In

Impuls voor duurzame energie

DEN HAAG – Maria van de Hoeven (EZ) heeft de subsidietarieven voor durzame energie bekendgemaakt. Naar verwachting gaat de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) op 1 april 2008 van start.

Windmolens op land, zonne-energie, biogasproductie, kleinschalige biomassa met uitzondering van vloeibare biomassa en Warmte Kracht Koppeling (WKK) zijn de categorieën die bij de openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) naar verwachting per 1 april 2008 voor subsidiëring in aanmerking kunnen komen.
De verwachte subsidietarieven zijn gebaseerd op een inschatting van de ontwikkeling van de elektriciteits- en / of gasprijs en kunnen aan de hand van de feitelijke ontwikkeling van die elektriciteits- en /of gasprijs worden bijgesteld. Hiermee wordt flexibel op marktontwikkelingen ingespeeld en oversubsidiëring voorkomen.
De subsidietarieven zijn: Wind op land: 2,8 eurocent per kiloWattuur (kWh) Kleinschalige zon-pv installaties: 33 eurocent per kWh. Biogasproductie: 7 eurocent per kubieke meter Verbranding van vaste biomassa, vergisting van GFT en mest-covergisting: 5,3 eurocent per kWh. De hoogte van de subsidietarieven is afgeleid van de door ECN vastgestelde onrendabele top, ofwel het verschil in kostprijs tussen fossiele en deze duurzame energieproductie. Voor WKK moet de onrendabele top nog worden vastgesteld. Voor enkele categorieën op het terrein van biomassaverbranding is voor 2008 geen onrendabele top voorzien, waardoor het subsidietarief vooralsnog op nul is gesteld.
Wind
Er wordt stevig ingezet op de op dit moment meest kosteneffectieve optie wind op land. Dit jaar zal er voor 500 Megawatt (Mw) aan nieuw windvermogen subsidiabel wordt gesteld. Dit zijn al gauw 200 tot 300 nieuwe windturbines. Dit is een belangrijke stap op weg naar de doelstelling van 2000 Mw nieuw windvermogen op land in deze kabinetsperiode, zoals die in het werkprogramma Schoon en Zuinig is opgenomen.
De opties zon-pv en wind op zee scoren hoog op toekomstperspectief en innovatief vermogen. Zon-pv wordt in 2008 voor 10 Mw gestimuleerd. De bedoeling hiervan is het lerend implementeren op gang te brengen. Het vermogen van 10 Mw correspondeert met ongeveer 5000 tot 10.000 zonne-energie systemen op woningen per jaar, bestaande uit enkele 10-tallen zonnepanelen per dak (woning). Per woning is dit voldoende voor ongeveer de helft van het elektriciteitsverbruik. Voor wind op zee geldt een doelstelling van 450 Mw extra gedurende deze kabinetsperiode.
Subsidie-aanvragen die aan de criteria voldoen, zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. De Ministeriële regelingen zullen in hun definitieve vorm in maart worden gepubliceerd in de Staatscourant. SenterNovem zal de SDE uitvoeren.

Meer…
In
Meer berichten