De Specialist: ‘CE-markering buiten de EU’

CE is alleen geldig binnen de EU, daarbuiten geldt het in principe niet. CE-markering is door de Europese Commissie opgezet om binnen de EU één markt te krijgen met daarin gelijke eisen voor producten binnen alle EU-landen. Hierdoor ontstaat voor producenten een grote markt met overal dezelfde eisen. Ook voor consumenten is het een grote markt met daarin producten die aan alle veiligheidseisen voldoen. Dit systeem werkt best wel goed, zeker voor producenten.

De Specialist: 'CE-markering buiten de EU'
Bij export naar landen buiten de EU is het verstandig om een extern adviesbureau in te schakelen.

Daar kom je achter als je naar landen buiten de EU wil gaan exporteren. Daar geldt CE namelijk geheel niet. En dan? Op zich heel eenvoudig: dan moet het product aan de eisen, regels en wetten van dat specifieke land voldoen. En dat betekent voor een producent dat die eerst alle eisen en regels voor zijn product moet opzoeken en dan ervoor moet zorgen dat het product aan deze eisenset voldoet. Er zijn ook landen die nog aanvullende eisen stellen in de vorm van certificaten of testrapporten.

Leveren buiten de EU is dus lastig, vooral als je een product wil maken voor meerdere markten. Per markt moeten de eisen uitgezocht worden en vaak stellen verschillende landen ook verschillende eisen. Dus export buiten de EU vergt veel voorbereidend werk en soms verschillende versies van hetzelfde product. Soms is dat uitzoekwerk makkelijk. Veel landen hebben hun productwetgeving op internet staan en die is voor iedereen vindbaar. En veel landen, zoals Australië en Canada, hebben hun productwetten gebaseerd op dezelfde wetenschappelijke basis als waarop de CE-richtlijnen zijn gebaseerd. Voor Europese producenten is het dan makkelijker om deze eisen te vinden en eraan te voldoen.

Handelswetten

Waar je wel voor moet oppassen, is dat producten aan productwetten moeten voldoen, maar dat handel ook aan handelswetten moet voldoen. Een belangrijk voorbeeld is de VS, dat een behoorlijk andere rechtsspraak heeft dan de EU. In de EU is de producent volledig aansprakelijk voor (gevolg)schade en deze aansprakelijkheid kan nooit uitgesloten worden. In de VS is dat compleet anders. Voor producten die naar de VS geëxporteerd worden, moet je dus goed de uitsluitingen en beperkingen van de eigen aansprakelijkheid regelen en vastleggen. Extern advies van een in de VS gespecialiseerd advocatenkantoor of de EVD (tegenwoordig via de RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bereikbaar) is geen overbodige luxe. En dat geldt voor alle landen buiten de EU eigenlijk wel.

Een andere valkuil is dat de buitenlandse klant aangeeft met CE-markering akkoord te gaan. Vooral in de VS denken ze soms dat CE een kwaliteitskeurmerk is. Let op dat dit problemen kan geven bij schade of reclamaties. Immers de CE-markering is gebaseerd op de producentenaansprakelijkheid zoals binnen de EU wettelijk is geregeld. Buiten de EU heeft CE niet alleen geen rechtskracht, maar de basis van de risicoanalyse is dan ook vaak niet geldig. En tevens voldoet het product dan ook nog niet aan bepaalde wetten of regels van het betreffende land. Voor een kwaadwillende klant ook nog een mogelijkheid om de betalingen op te schorten of een claim in te dienen.

Doorleveren

Er komen toch nog veel vragen over levering van een product aan een klant die dit product (denk aan een machine) in het buitenland wil gaan gebruiken of het doorlevert aan een buitenlands bedrijf. In principe geldt de regel dat als u aan een Europese klant levert, het product gewoon onder CE geleverd kan (en moet!) worden. Anders wordt het als uw klant expliciet vraagt om een product dat buiten de EU geleverd gaat worden. Dan zult u toch met uw klant moeten afspreken aan welke eisen dat product moet gaan voldoen en wie gaat uitzoeken aan welke regels het product dan moet gaan voldoen. Let op dat dit meer uitzoekwerk betekent.

Conclusie, de CE-markering is alleen geldig voor levering in de EU. Bij export naar landen buiten de EU betekent dit dat het product aan de eisen, wetten en regels van dat land moet voldoen. Dit kunt u beste van tevoren goed uitzoeken. Advies van de RVO is geen overbodige luxe, vooral bij export naar de VS.

Contact over dit onderwerp? www.vraagenaanbod.nl/thema/specialist/ of hartgers@pkm.nl