Automatisering in post-corona tijdperk

Maakbedrijven moeten anders naar de inrichting van hun productieomgeving gaan kijken. De bezettingsgraad van de machines is uiteindelijk wat telt. Met name Duitse ondernemers zijn zich daarvan bewust geworden in de voorbije maanden.

Dat blijkt uit onderzoek door Halter CNC Automation. ‘Automatisering is in het post-corona tijdperk de sleutel tot succes in de verspaning’, zegt Wouter van Halteren, oprichter en CEO.

De maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis zullen nog lang impact hebben op de activiteiten van de wereldwijde maakindustrie. Een aantal ondernemingen kijkt al voorbij de coronacrisis: welke blijvende veranderingen zullen er zijn in supply chains, het concurrentieveld, de manier van werken en kan robotisering de maakbedrijven flexibeler en wendbaarder maken? Halter CNC Automation heeft deze en andere vragen voorgelegd aan bedrijven uit de verspanende industrie, zowel klanten als niet klanten.

Korte en lange termijn

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat verspanende bedrijven in wisselende mate geraakt worden door de beperkingen van de corona-maatregelen. Een ruime meerderheid van de ondernemingen houdt rekening met minder werk in de komende maanden. De echte verandering die deze crisis met zich meebrengt, zal volgens Wouter van Halteren een verder toenemende druk op seriegrootte en levertijden zijn. ‘Maakbedrijven zullen zich nog sneller moeten gaan aanpassen aan veranderende omstandigheden.’ De situatie van de afgelopen maanden, waarbij sommige leveringsketens door lockdowns werden lamgelegd, verhoogt de druk op CNC-bedrijven om flexibeler te gaan opereren. Van Halteren: ‘Toeleveranciers zullen de komende jaren snel hun capaciteit moeten kunnen verhogen, zonder dat ze hiervoor extra mensen moeten aannemen, overwerk of extra machines nodig zijn, en ook weer kunnen verlagen.’

De onderzoeksresultaten wijzen uit dat dit besef vooral bij de Duitse ondernemers is doorgedrongen. 38 procent van hen geeft als belangrijkste reden voor automatisering het verhogen van de efficiency van de CNC-machines op. De helft van de Duitse metaalondernemers is het eens met de stelling dat automatisering een middel is om de flexibiliteit te vergroten. In Nederland en Italië ligt dit percentage lager. Verder blijkt dat veel ondernemers van plan zijn te investeren in machines, zodra ze weer gaan investeren. In Nederland ligt dit percentage op veertig procent, in Duitsland op 35 procent. Bijna drie op de vier Duitse bedrijven overweegt robotisering, terwijl dit percentage in de andere landen tussen de 20 en 25 procent schommelt.

Meer rendement uit bestaande machines

Zij laten kansen liggen, zegt Wouter van Halteren. ‘Automatiseren helpt bedrijven méér rendement uit hun bestaande machines te halen, zonder dat ze moeten investeren in nieuwe machines en zonder dat ze extra operators nodig hebben.’ Daarnaast maakt robotisering de bedrijven flexibeler, omdat ze onbemande productie-uren tot hun beschikking krijgen zodat ze snel kunnen op- en afschalen.

Download het complete rapport hier.