Aantal faillissementen in november fors gestegen

Foto van: De redactie
Geplaatst door De redactie

Het aantal uitgesproken faillissementen is in november uitgekomen op 661. Dat is een stijging van 23 procent ten opzichte van een maand eerder, blijkt uit cijfers van incassobedrijf Graydon. Dit meldt Het Financieele Dagblad op zijn website.

Volgens onderzoeker Robert Blom van Graydon gaat het om een ongekende stijging. ‘Normaliter zie je bij een economische neergang de faillissementen oplopen met 5 à 6 procent per maand’, aldus Blom op de website. De forse stijging die zich nu aftekent, wijdt hij aan de tweeledigheid van de huidige crisis. ‘Ondernemers voelen het van twee kanten. Enerzijds is er de vraaguitval, anderzijds de haperende kredietverlening van banken.’

Faillissementsgolf

Voor 2009 verwacht Blom een toename in de faillissementen met 40 à 50 procent. Hij spreekt van een ‘rampjaar’ dat kan omslaan in een ‘bloedbad’ als de kredietverlening van banken niet snel op gang komt. Nu gaat Graydon nog uit van een schade als gevolg van de faillissementen die volgend jaar tussen de 3 miljard en de 4 miljard euro zal uitkomen. Deels komt die schade voor rekening van de fiscus. Maar verreweg het grootste deel (75 procent) komt ten laste van ‘gewone schuldeisers’, die dat weer doorrekenen in hun tarieven. Volgens Blom treffen bedrijven die omvallen ook andere bedrijven, waardoor nieuwe faillissementen worden uitgelokt. Hij verwacht dat de faillissementsgolf die nu is ingezet een paar jaar zal aanhouden.

MKB-Nederland geeft op de website van Het Financieele Dagblad aan nog geen actie te ondernemen op de forse stijging van het aantal faillissementen. ‘Het is wel een signaal dat er iets aan de hand is, maar onze achterban is nu nog in de fase van het uitstellen van investeringen. Wat de toekomst hun brengt, is koffiedik kijken.’