7.000 ton staal voor Beatrixsluis

Martens en Van Oord werkt bij Nieuwegein voor aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk aan het verbreden van het Lekkanaal en de bouw van een derde sluiskolk voor de Prinses Beatrixsluis. Er wordt circa 7.000 ton wapeningstaal gebruikt in de gehele sluis.

Dat duurt tot 2019 waarna het scheepvaartverkeer over het Amsterdam-Rijnkanaal niet meer bang hoeft te zijn voor opstoppingen bij de sluis. Een duwboot en kraanponton achter de oude damwand in de nieuwe invaart van de derde kolk betekende deze week het startschot voor de bouw van de derde sluiskolk voor de Prinses Beatrixsluis.

Martens en Van Oord startten met ponton en kraan afgelopen maandag met het ontgraven van het toegangskanaal aan de binnenzijde van de sluis. Zodra de nieuwe geul uitgegraven is, wordt de oude damwand verwijderd en zijn de wachtplaatsen aan de nieuwe damwand direct beschikbaar. De laatste bunker is net verplaatst. ‘Een belangrijke mijlpaal is de primaire waterkering aan de Lekzijde die op hoogte moest zijn’, vertelt Jacqueline te Lindert. Die was begin augustus veilig, nu zijn we net gestart met het afgraven van de oude Lekdijk.

Betonijzer

De sluishoofden worden op dit moment gebouwd; aan de buitenkant wordt het betonijzer al geplaatst. Het begon met plaatsen van de damwand. Enkele weken geleden is het onderwaterbeton gestort en de put leeggepompt. ‘De vloer wordt op dit moment op zijn plaats gehouden door doorlopende bemaling, dit om de waterdruk onder de vloer weg te nemen’, vertelt Jacco Kwakman, omgevingsmanager Combinatie Sas van Vreeswijk. ‘Daarnaast is het bemalen nodig om een droge bouwplaat te hebben, om hierop de constructievloer te storten.’ Het binnensluishoofd is net voorzien van onderwaterbeton en wordt nu leeggepompt. Deze loopt gepland circa zes weken achter op het buitensluishoofd.

Sluisdeuren uit China

Er wordt circa 7.000 ton wapeningstaal gebruikt in de gehele sluis. De 3.500 kubieke meter constructiebeton per sluishoofd, wordt later door regionale centrales geleverd. In China is aan de bouw van de vier stalen sluisdeuren begonnen, elke deur weegt 400 ton. Eén van de combinanten binnen Sas van Vreeswijk, Jan de Nul, heeft heel goede ervaringen met deze fabrikant in China voor dit soort constructies. Zodra ze klaar zijn worden de deuren per schip naar Rotterdam vervoert.
Voor buitenstaanders is het vreemd dat er gebouwd wordt en alles nog steeds niet op tekening staat. Kwakman legt het uit. ‘Het ontwerpproces gaat van voorlopig ontwerp naar definitief en dan volgt het uitvoerontwerp. De detaillering komt dus later.’ Er is dus tijdens het proces tijd om af te stemmen met de belanghebbende.

www.mvogroep.nl