100 jaar Tata Steel en groene toekomst

‘Er is de laatste jaren gelukkig veel meer aandacht voor de maakindustrie. Gezamenlijk staan wij aan de basis van het Nederlandse verdienvermogen.’ Met deze woorden opende gastheer Theo Henrar, directievoorzitter Tata Steel Nederland, de Dag van de Industrie. ‘De staalsector is in Europa goed voor 23.000 banen. De Europese industrie beslaat 28 procent van de wereldeconomie, Europa is nog steeds marktleider.’

Henrar maakte afspraken met de directeur van Greenpeace, Joris Thijssen. Thijssen beloofde Henrar verder in gesprek te gaan over het afvangen en ondergronds opslaan van CO2. Henrar pleitte voor een tijdelijke tussenoplossing op korte termijn om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. De milieuorganisaties houden die optie nog tegen. Ze zijn al wat langer in gesprek met Greenpeace. ‘Wij willen graag vergroenen en hebben twee doorbraaktechnologieën’, aldus Henrar.

 

Groener

‘Ten eerste het HIsarna-proces, waardoor we twintig tot vijftig procent minder CO2 uitstoten en als we het ook nog eens opvangen in lege gasbellen kun je de uitstoot tot tachtig procent terugbrengen. Dit nieuwe proces maakt een aantal voorbewerkingen overbodig. Het bestaat uit een reactor waar bovenin ijzererts wordt ingevoerd. Het erts wordt bij een hoge temperatuur vloeibaar gemaakt in een cycloon en druppelt op de bodem van de reactor, waar steenkoolpoeder wordt geïnjecteerd. Het koolpoeder reageert met het gesmolten erts waarbij vloeibaar ruwijzer ontstaat. Het tweede nieuwtje is de samenwerking met Dow Benelux.

 

Een gezamelijk project omvat het afvangen van CO2 en omzetten naar koolmonoxide en daar waterstof aan toevoegen, dan kan de chemische industrie het weer gebruiken. Voor dit IHziner-proces lopen nog proeven, die moeten worden goedgekeurd door de aandeelhouders. ‘Ik hoop dat we met deze twee processen in 2030 5 miljoen ton CO2 kunnen besparen’, stelde Henrar. ‘De staalindustrie moet vergroenen en samenwerking met de chemie. Als er een grotere capaciteit windmolens is zouden we ook die energie kunnen gebruiken en staal maken zonder CO2-uitstoot.’ ‘Samenwerking is wel van belang om die klimaatdoelstellingen te halen’, volgens Henrar. ‘In de nabije omgeving of op het Tata Steel terrein zouden in de toekomst ook best eens chemische industrie kunnen zitten, daarom voeren we nu gesprekken. Het mooie is dat staal het meest gerecyclede product in de wereld is. Als we het zo kunnen produceren hebben we een heel groen product, het materiaal voor de toekomst.’

 

Het fundament voor de volgende honderd jaar Tata Steel IJmuiden wordt gelegd. De staalfusie van het Duitse ThyssenKrupp en Nederlandse Tata Steel is ondertekend door de aandeelhouders en ligt nu bij de Europese Commissie. Henrar: ‘De Europese Commissie bekijkt nu vanuit allerlei kanten of het correct is, zoals bijvoorbeeld de mededinging. Daarop is het wachten, bij akkoord kunnen we verder gaan.’ Henrar is blij dat het hoofdkantoor in Nederland gevestigd wordt en dat de R&D in IJmuiden komt. Dat is vooral van belang voor de toekomst, IJmuiden heeft een goede positie in de joint venture.