Fryslân Betonwurk en montage bv

Schoolstraat 3, 8441 AV Heerenveen 
Curator: mr P.S. van Zandbergen, Zonnedauw 12, 9202 PA drachten, tel. 088-5159099