C. Koertse Bouw en Onderhoud bv, hodn RoCee bouwkundig advies bureau

Zwarteweg 50, 1412 GD Naarden
Curator: mr. M.D.B. Stap, Postbus 13.086, 3507 LB Utrecht