De Specialist: ‘Corona en de RIE’

2020 is wel het vreemdste jaar in de afgelopen periode door de impact van het virus dat nog steeds rondwaart. Hoewel er steeds meer bekend wordt over het virus zelf, levert het in de praktijk nog steeds veel onzekerheid op. Mag een activiteit wel of niet doorgaan? En zo ja onder welke beperkingen? Vooral activiteiten die over een wat langere periode gepland moeten worden, leveren veel onzekerheid op.

De Specialist: 'Corona en de RIE'

Kijken we in de industrie dan zien we een wisselend beeld. De metaalproductenindustrie draait over het algemeen goed, maar dat hangt vooral af van de branche waaraan men levert. Ook moet men afwachten of klanten en toeleveranciers aan hun verplichtingen willen/kunnen blijven voldoen. Beurzen worden afgezegd, reizen van verkopers zijn beperkt. Ook hier nog veel onzekerheid.

Laten we een ding vooropstellen: we moeten door. Hoe het met het virus ook verder gaat, het leven zelf gaat gewoon door. Hoewel veel onzeker is, is één ding ook zeker: voorlopig zijn we nog niet van dit virus af. De vraag is hoe hiermee om te gaan. Niet alleen de economische onzekerheid is een thema, maar ook praktische zaken als hoe zijn uw medewerkers tegen het virus beschermd.

Verplicht

Als werkgever bent u verplicht om al uw (tijdelijke) medewerkers een veilig werkomgeving te bieden. Hierbij is de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) het belangrijkste instrument. Veel branches, zoals de metaal, hebben eigen branche-RIE’s, maar daarin is het risico van een besmettelijke ziekte niet opgenomen. Toch bent u er als werkgever verantwoordelijk voor dat uw medewerkers ook nu veilig kunnen werken. U zult uw RIE dus op dit punt moeten aanvullen.

Tijdens de eerste lockdown in Nederland was het erg makkelijk. Kantoorpersoneel werkte thuis en in het bedrijf werden geen bezoekers toegelaten. Een goede methode om besmetting van het personeel te voorkomen. Maar dit is niet maandenlang (of jarenlang) vol te houden. Vooral bedrijven die het moeten hebben van klantcontacten (servicebalies, reparatiebedrijven etc) of die verkopers op pad moeten sturen (de kapitaalgoederenindustrie), hebben tijdens het voorjaar gemerkt dat de lockdown niet lang vol te houden is.

Risicobeoordeling

Los van de economische perikelen (crisis, ontslag, wegvallen markten, wegvallen toeleveringen), is het dus van belang voor alle bedrijven om binnen het risico van het virus maatregelen te nemen. De eerste stap is uiteraard een aangepaste risicobeoordeling. Breng in kaart welke besmettingsrisico’s er zijn, zowel in het bedrijf als in de persoonlijke sfeer van uw medewerkers. Medewerkers met puberkinderen thuis lopen meer besmettingsrisico dan medewerkers zonder kinderen thuis. Denk ook aan ondersteunende diensten die in uw bedrijf moeten komen, zoals de cateraar, onderhoud cv, onderhoud installaties en dergelijke. Over het algemeen nemen deze bedrijven alle maatregelen, maar het moet als risicobron meegenomen worden.

Als er een overzicht van alle besmettingsrisico’s is, dan kan per risico worden bekeken hoe die het best aangepakt kan worden. Belangrijk is om hierbij altijd in gedachte te houden dat risico’s nooit geheel uitgesloten kunnen worden en dat maatregelen haalbaar moeten zijn. Het heeft geen zin strenge maatregelen te nemen als deze in de praktijk niet werkbaar zijn.

De belangrijkste maatregelen zijn:

–          Afstand houden.

–          Regelmatig handen wassen.

–          Zorgen dat er in alle ruimten waar gewerkt wordt een goede ventilatie is, liefst zonder recirculatie. En bij recirculatie, controleer en reinig de filters vaak.

–          Voorkom alle contacten die niet nodig zijn of maak deze contactloos (digitaal contact wordt tegenwoordig zeer goed gefaciliteerd).

–          Zorg dat iedereen die mogelijk besmet/ziek is, thuisblijft.

Risico’s zijn dat medewerkers toch naar het bedrijf komen als ze besmet zouden kunnen zijn en dat tijdens het werken onvoldoende afstand gehouden wordt. Het zetten van lijnen kan helpen, het zorgt er altijd voor dat men zich bewust blijft van de risico’s.

Let ook op het geval dat meerdere medewerkers toch ziek worden, waardoor er onderbezetting in het bedrijf is. Dit is nu een reëel risico. Neem dit zeker in de beoordeling mee. In het voorjaar zijn er toch een aantal bedrijven geweest die minder hebben kunnen produceren omdat er te weinig personeel was vanwege het virus.

Kortom: het virus is nog niet klaar met ons, zorg dat we er mee kunnen leven met beperkt risico.

Contact over dit onderwerp? www.vraagenaanbod.nl/thema/specialist/ of hartgers@pkm.nl