TechniShow & ESEF Maakindustrie

Organisatie kijkt tevreden terug op TechniShow en ESEF Maakindustrie

De organisatie van TechniShow en ESEF Maakindustrie 2022 is tevreden over de afgelopen zomeredities van de beurzen. TechniShow telde 16.700 bezoekers en ESEF Maakindustrie 11.300 bezoekers. 46 procent van de bezoekers gaf aan eind- of medebeslisser te zijn bij aankopen door het bedrijf waar ze werkzaam zijn. Dat bleek ook uit reacties van exposanten die […]

Lees verder