Lage temperatuurverwarming met WTW


2 oktober 2013
Jaga en ClimaRad hebben de krachten gebundeld in de collectie Jaga Fresh. De twee nieuwe systemen Strada Fresh en Briza Fresh verenigen de innovatieve technologieën van Jaga met de decentrale warmteterugwinning (WTW) van ClimaRad.
Dankzij de combinatie van de Jaga warmtewisselaar voor comfortabele warmte bij zeer lage watertemperaturen en de WTW-unit ontstaat een juiste afstemming tussen energiezuinige ventilatie en verwarming. Dat is een vereiste in goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwen. Het resultaat is één compact systeem dat zes functies combineert. De Strada Fresh en Briza Fresh kunnen zowel verwarmen, ventileren, binnenlucht kwaliteit regelen als de buitenlucht filteren alsmede zorgen voor de decentrale WTW en (nacht)koeling. Dat maakt beide systemen geschikt voor toepassing in woningen, zorggebouwen, kantoren en hotels. De Strada Fresh en Briza Fresh maken gebruik van een tegenstroom lucht/lucht warmtewisselaar. Deze onttrekt warmte aan de afvoerlucht, voordat deze uit de woning wegstroomt. Deze warmte wordt overgedragen aan de binnenkomende verse buitenlucht. De Low-H2O radiator van de Strada Fresh is snel op temperatuur. De aluminium warmtewisselaar geeft de warmte direct af aan de kamer. De ketel hoeft hierdoor minder lang op te warmen en gebruikers kunnen de radiator 's morgens gerust twintig minuten later aanzetten. De Strada Fresh beschikt daarnaast over het Dynamic Boost Effect (DBE die ervoor zorgt dat de radiatoren zelf denken en autonoom inspelen op de omstandigheden. Het systeem meet continu de luchtkwaliteit en -vochtigheid. Een te hoge luchtvochtigheid wordt door verschillende sensoren gedetecteerd en door middel van ventilatie gereduceerd. De Briza Fresh heeft dezelfde eigenschappen van als de Strada Fresh. Het grote verschil is dat dit systeem ook kan koelen.

 

INFO: Jaga, www.jaga.nl

 

 

 
 
© Vraagenaanbod.nl