Cellro ontwikkelt 24/7 productiecel voor Veehof


18 maart 2010
Machinefabriek Veehof uit Haaksbergen heeft een productiecel in gebruik genomen waarbij een robot vanuit een palletmagazijn twee bewerkingscentra van werkstukken voorziet. De productiecel is ontwikkeld en gebouwd door automatiseerder Cellro uit Ede.
De nieuwe productiecel, die grotendeels manloos functioneert, stelt Veehof in staat om aanzienlijk meer spiluren per week te maken dan in de oude situatie, met stand-alone machines, het geval was. Daarmee heeft de onderneming zijn concurrentiepositie behoorlijk versterkt.

 

In de cel zijn een nieuw vijfassig Hermle bewerkingscentrum (type CU 30) en een bestaand drieassige Robodrill (type α - T21 i El) bewerkingscentrum van Fanuc gekoppeld aan een Cellro Skid 2000-165 Series met Smart besturing uit het Cellro-Series programma. In dit geval bleek een rechthoekige ‘Skid'-installatie met een Fanuc-robot (tot 165 kg) en een palletmagazijn met 56 posities de meest efficiënte oplossing.

 

Nulpuntspansysteem

Beide machines zijn uitgerust met een nulpuntspansysteem van Erowa. Het betreft hier een gecombineerd systeem dat zowel het Erowa UPC 320 systeem als het kleinere Erowa ITS 148 systeem aankan. Overdag worden de eerste producten van een serie ingesteld; na controle en vrijgave vindt in de onbemande uren de eigenlijke productie plaats. Daartoe wordt het magazijn beladen met voldoende werkstukken. Bewerking van één werkstuk op beide machines komt vooralsnog niet voor, hoewel dit wel tot de mogelijkheden behoort.

 

Meer spiluren

Met de nieuwe installatie is Veehof in staat aanzienlijk meer spiluren te maken dan in een dag- of ploegendienst. Voor het Hermle-bewerkingscentrum ligt dit aantal momenteel op 120 uur per week - voorheen was dit 36 - en voor de Robodrill nu op 80 uur.

 

Veehof heeft voor Cellro gekozen onder andere vanwege het feit dat de robot niet aan één machinemerk of spansysteem gebonden is. Ook is het systeem eenvoudig uitbreidbaar in capaciteit en functionaliteit. Zo kan het aantal pallets worden verdubbeld door het plaatsen van een extra palletkast en is naast pallethandeling het systeem op producthandeling voorbereid.

 
 
© Vraagenaanbod.nl