Economen verwachten geen 'brede' recessie in Duitsland


Den Haag, 12 november 2019
Ondanks de aanhoudende dip in de Duitse economie verwacht de Duitse raad van Economische Deskundigen geen brede en diepe recessie.

Dat meldt de Duits-Nederlandse Handelskamer. De economen zien momenteel geen noodzaak voor een economisch stimuleringspakket, zo blijkt uit het jaarverslag dat op woensdag 6 november 2019 door de raad is gepresenteerd. De vijf raadslieden verwachten voor dit jaar een BBP-groei van 0,5 procent dit jaar en 0,9 procent in het volgend jaar. Deze verwachting ligt op ongeveer hetzelfde niveau als die van de Duitse regering, die voor 2020 een plus van 1,0 procent verwacht.

Volgens de vooruitzichten zal de economische dip minstens aanhouden tot volgend jaar. In plaats van een economisch stimuleringspakket te lanceren, wordt in het verslag gesteld dat het een kwestie is van de bestaande instrumenten in te zetten. Een van die instrumenten is de werktijdverkorting voor bedrijven in crisis.

Regering moet zwarte nul loslaten

De economische deskundigen staan kritisch tegenover de ‘zwarte nul', oftewel het begrotingsbeleid van de regering, waarin zij volledig afziet van nieuwe schulden. In de strijd tegen een sterkere neergang kan het vasthouden aan de zwarte nul een belemmering zijn, aldus het verslag.

Digitalisering

Christoph Schmidt, voorzitter van de Duitse Raad van Economische Deskundigen: 'Duitsland moet zijn economie- en industriebeleid niet opnieuw uitvinden, maar verder ontwikkelen. De digitale infrastructuur moet bijvoorbeeld worden verbeterd.'

Onderwijs, onderzoek en innovatie zijn voorwaarden voor een hogere productiviteitsgroei. Met het oog op veranderingen in de arbeidswereld als gevolg van de digitalisering is het belangrijk om de omzetting van kennis in economisch succes te versterken. Bovendien moet de digitale infrastructuur worden verbeterd.

Te weinig start-ups

De economen vestigen ook de aandacht op het probleem dat er in Duitsland minder bedrijven worden opgericht. Jonge groeibedrijven en start-ups hebben behoefte aan aandelenkapitaal. Tot nu toe spelen durfkapitaalinvesteringen in Duitsland echter een ondergeschikte rol.

 
 
 
© Vraagenaanbod.nl