Geld voor samenwerking bedrijfsleven en mbo


Den Haag, 4 juni 2019
Vijftien samenwerkingsverbanden van mbo-scholen, bedrijven en regionale overheden krijgen in totaal 14,9 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF). Ook deze maand kunnen nieuwe plannen worden ingediend.

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 134 regionale samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Zij hebben vanuit het fonds in totaal ruim 123 miljoen euro ontvangen. Het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast 260 miljoen euro geïnvesteerd.

 

Samenwerkingsverbanden

Een van de partijen die in aanmerking kwam voor financiering is het Regio College (Zaandam) voor het Fieldlab Robotica NH. Er zijn meer en breder opgeleide technische medewerkers nodig. De publiek-private samenwerking (pps) realiseert dit aan de hand van een leerwerkomgeving Fieldlab Robotica NH, onderwijsontwikkeling (modules, keuzedelen) en het creëren van een langdurige samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven.


Nog een mooi voorbeeld uit het regionaal investeringsfonds (RIF) is de Stichting ROC Summa College te Eindhoven. Met zijn programma Duurzame Inzetbaarheid Brainport Regio worden bedrijven, onderwijs en overheden uit het ecosysteem samengebracht en wordt de mismatch met betreeking tot ongeschoold en laaggeschoold werk aangepakt. Verder zijn er toekenningen gegaan naar: Nova College - Haarlem (Greenbiz), Friesland College - Leeuwarden (Onderwijsinnovatie in agrotechniek), ROC Rivor - Tiel (CircuLEREN), ROC van Flevoland - Almere (Talentontwikkeling met Wetenschap en Technologie ), SOMA College - Harderwijk (Realisatie opleidingen betonstaalverwerken), Gilde Opleidingen - Roermond (CIV Maak/Smart Industrie), Stichting Vakinstelling SVO - Houten (Generation Food), Clusius College - Alkmaar (Rifmbo NH FOOD), Scalda - Terneuzen (Participatielab Zeeland, Praktijkroutes Zeeuws-Vlaanderen en Centrum voor Innovatief Vakmanschap Wind op Zee) en Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam - Amsterdam (House of Aviation).

 
 
 
© Vraagenaanbod.nl