Nog geen cao-akkoord, wat nu?


Den Haag, 22 mei 2019
De vierde en laatste onderhandelingsronde voor de cao kleinmetaal op 21 mei heeft wederom geen akkoord opgeleverd. Op 1 juni zou de nieuwe cao in moeten gaan, er is nu een extra onderhandelingsronde ingepland in de 'reservetijd' op 4 juni.
 

 

Metaalunie

De Metaalunie namens de werkgevers meldt dat deze vierde ronde in het teken stond van de eerder gedane voorstellen van werkgeverszijde, zoals de modernisering van de ontziemaatregelen voor oudere werknemers waaronder de seniorendagen vallen, en van het generatiepact. Werkgevers hebben een totaalvoorstel gedaan waarin deze onderwerpen zijn meegenomen. Verder hebben de werkgevers een loonbod gedaan voor een tweejarige cao met een structurele loonsverhoging van 5,5 procent en een eenmalige loonstijging van 0,5 procent.

 

Partijen hebben al wel overeenstemming bereikt over een toekomstbestendige structuur voor de jeugdlonen. Naast actualisering van de opleidingsniveaus en de vereenvoudiging van de structuur wordt aan de wens tegemoet gekomen om de hoogte van het loon te koppelen aan het groeien van de ervaring van de BBL-er gedurende diens opleiding.

 

Pensioenregeling

Pensioenfonds PMT heeft aan de sociale partners gevraagd om per 1 juli 2019 een nieuwe afspraak te maken over de pensioenregeling. Partijen hebben geconstateerd dat ten aanzien van de pensioenregeling nog onvoldoende voortgang is geboekt. Omdat dit dossier niet los kan worden gezien van de te maken cao-afspraken, is een vijfde onderhandelingsdag noodzakelijk. Het vertrouwen bestaat dat overeenstemming bereikt kan worden maar dat daar wel meer tijd voor nodig is.
Metaalunie beschouwt deze vierde onderhandelingsronde als constructief.

 

Bonden

FNV Metaal is teleurgesteld dat er geen akkoord is gekomen uit de onderhandelingen. Er zijn echter wel enkele stappen gezet. Bijvoorbeeld op het gebied van jeugdloon, 20- en 21-jarigen gaan er flink op vooruit. Punten waar de vakbonden en de werkgevers nog ver uit elkaar liggen zijn loonsverhoging, het generatiepact, werktijden en de VPL-premie. FNV Metaal en CNV Vakmensen vragen een loonsverhoging van vijf procent; vier procent in de nieuwe eenjarige cao en daarnaast één procent voor de individuele leerrekening. Voor de lagere inkomens pleit FNV voor een verhoging ‘in centen in plaats van procenten', omdat zij daarmee er meer op vooruit gaan.

 

Werkgevers en bonden hebben afgesproken om op 4 juni 2019 opnieuw bijeen te komen voor een vijfde onderhandelingsronde.

 

Meer lezen over de cao-onderhandelingen?

FNV organiseert actie voor cao kleinmetaal
Reserveronde cruciaal voor onderhandelingen cao Metaal & Techniek
Nog geen schot in nieuwe cao Metaal & Techniek

Vakbonden eisen 5% loonsverhoging en betere werk-privé balans voor Metaal & Techniek

 
 
 
© Vraagenaanbod.nl